Velkommen til Løsning og Korning kirker

En aktiv kirke i den danske folkekirke. Kom og vær med!

Nyheder

Påskens gudstjenester

Nu går vi ind i påsken og har her mulighed for på en særlig måde sammen at mindes Jesu død for vores skyld og fejre hans opstandelse. Derfor er der i påsken flere muligheder for at mødes i kirken til gudstjeneste – til fordybelse, bøn og fest. Palmesøndag  Gudstjeneste ved Filip Kildeholm i Korning kl 9:00 og Løsning kl 10:30 – ved begge gudstjenester medvirker et lokalt kor. Der er desuden Teenlife under gudstjenesten i Løsning. Skærstorsdag Gudstjeneste ved Sune…

Byggearbejde ved kirkecenteret påbegyndt

Så er byggearbejdet ved Løsning kirkecenter påbegyndt – lidt forsinket pga. byggetilladelse der trak ud. Der skal, som tidligere beskrevet, bygges til kirkecenteret med nyt kontor og mødelokale, samt nyt køkken. Arbejdet forventes at være færdigt efter sommer. Indtil da må vi bære over med afspærring – det er muligt at gå igennem haven til den gamle præstebolig, når man skal i kirke eller forbi, som vist på billedet herunder.  

Fejl i kirkebladets gudstjenesteliste

Der har sneget sig et par fejl ind i kirkebladets gudstjenesteliste ang. konfirmationer og gudstjenester d. 28 april og 12. maj. De rigtige tidspunkter er følgende: 28. april Konfirmation kl 9:00 i Løsning kirke v/Filip Kildeholm (konfirmander fra Løsning skole) 28. april Konfirmation kl 11:00 i Løsning kirke v/Sune Skarsholm (konfirmander fra Løsning skole) 28. april Gudstjeneste kl 10:30 i Korning kirke v/Filip Kildeholm 12. maj Gudstjeneste kl 9:00 i Korning kirke v/Filip Kildeholm

English speaking?

You are welcome to contact us to hear more about the church and the multi-cultural fellowship in Løsning