Velkommen til Løsning og Korning kirker

En aktiv kirke i den danske folkekirke. Kom og vær med!

Nyheder

Vær med til fastemeditation

Vandring gennem fastetiden med smag af retræte Du inviteres hermed til at deltage i en fælles fastemeditation i perioden mellem fastelavn og påske. Fastetiden er en forberedelsestid frem mod påske, og allerede nu har vi mulighed for at overveje, hvilken slags faste vi gerne vil have. Fasten kan være at afstå fra noget, men den kan også indebære at gøre noget. Måske noget du længe har tænkt på at gøre, men som du endnu ikke er begyndt med. Fastemeditationens ramme…

Fastelavn søndag d. 23 februar i Løsning og Korning

Traditionen tro holder kirken fastelavnsgudstjeneste i både Løsning og Korning i samarbejde med spejderne og borgerforeningerne. I år er fastelavnsgudstjenesten i Løsning kl 10:00 (på Løsning Skole) og i Korning kl 14 (på Korning Skole). Efter hver gudstjeneste er der tøndeslagning med flotte kroner/præmier og med mulighed for at købe fastelavnsboller og drikkevarer.