Løsning og Korning kirker

Vi afholder korte gudstjenester hver søndag – læs her
Husk at booke plads til gudstjenester!

Nyheder

Online børnekirke – Søndag d. 7. marts

Hey! Så er det søndag igen og tid til endnu en børnekirke! YES! Kom med ud i Bennys værksted – og kig søndag morgen. Vi skal tænke, lytte, bede, synge og lave fagter. Vi vil være sammen om Jesus og være sammen med Jesus! Bemærk: Ny video pga. problemer med oprindeligt link Se også børnekirke for tidligere søndage på YouTube.
Fasterefleksion 2021

Fasterefleksion – 2 gange ugentligt indtil påske

Fasten er en tid, hvor vi inviteres til at give eftertanken, stilheden og nøjsomheden mere plads for på den måde at kunne hengive os mere i bønnen og tiden med den Gud, der elsker os. Fastens hensigt er ikke at trække os ned i et alvorsfuldt mørke, men at stemme hjertet til påskens store glædefest. Dette aspekt ved fasten vil vi gerne fra kirkens side støtte op om. Derfor vil vi have to ugentlige fasterefleksioner, hvor vi både vil se…
Kirkenyt marts-april-maj 2021

Nyt Kirkenyt

Så er der et nyt nummer af Kirkenyt, som bliver hustandsomdelt inden længe. Du kan hente det som PDF her: Kirkenyt marts-april-maj 2021 Eller se det online her.