Påskens gudstjenester

Nu går vi ind i påsken og har her mulighed for på en særlig måde sammen at mindes Jesu død for vores skyld og fejre hans opstandelse. Derfor er der i påsken flere muligheder for at mødes i kirken til gudstjeneste – til fordybelse, bøn og fest.

Palmesøndag 

Gudstjeneste ved Filip Kildeholm i Korning kl 9:00 og Løsning kl 10:30 – ved begge gudstjenester medvirker et lokalt kor. Der er desuden Teenlife under gudstjenesten i Løsning.

Skærstorsdag

Gudstjeneste ved Sune Skarsholm i Korning kl 10:30 og aftengudstjeneste i Løsning kl 19:30

Langfredag

Gudstjeneste ved Sune Skarsholm i Korning kl 9:00 og Løsning kl 10:30.

Ved begge gudstjenester vil Klaus Laursen recitere Jesu lidelseshistorie. Klaus har de sidste flere år arbejdet med at recitere lange passager og hele bøger fra Bibelen, læs mere om Klaus på: bibelenlive.dk

Påskesøndag

Gudstjeneste ved Filip Kildeholm i Korning kl 10:30 og ved Sune Skarsholm i Løsning kl 10:30. Ved gudstjenesten i Løsning vil et børnekor synge 4 sange.

2. Påskedag

Gudstjeneste ved Filip Kildeholm i Korning kl 9:00 og Løsning kl 10:30