Affaldssortering på Løsning kirkegård

Affaldssortering på Løsning kirkegård

Når du besøger Løsning kirkegård – evt. for at renholde et gravsted – er det vigtigt, at du sorterer affald korrekt.

Der er derfor sat klistermærker på alle skraldespande, sådan at organisk affald, plast og restaffald kan blive sorteret hver for sig.