Aftengudstjenester i efteråret

Aftengudstjenester i efteråret

I efteråret vil der være aftengudstjeneste kl 19:00 i Løsning kirke de søndage, hvor der også er 10:30 højmesse gudstjeneste.

Aftengudstjenesterne er en ny gudstjenesteform, der har fokus på stilheden, eftertanken og Guds nærvær. Det er en kortere gudstjeneste med mere plads til den stille fordybelse, bønnen og egne tanker. Vi ønsker med gudstjenesten at skabe et rum, hvor vi gennem gentagelse og enkelhed giver krop og ånd en mulighed for at falde til ro hos Gud. Gudstjenesten vil bestå af faste bønner, vi beder i kor, enkle sange, stilhed, bibellæsning, en kort refleksion og nadver.

Det er ikke nødvendigt at booke plads til gudstjenesten, men man skal stadig overholde afstandskrav og øvrige Covid-19 regler! Gudstjenesten begynder kl 19:00 følgende søndage (se også kalenderen):

September: 6. – 20. – 27.
Oktober: 11. – 25.
November: 1. – 15.  – 29.

Det er håbet, at aftengudstjenesterne vil være et godt supplement til de øvrige gudstjenester. Og at de i en tid som denne med pladsbegrænsning, kan være med til at gøre, at alle i menigheden har mulighed for at komme i kirke.

Hent også flyer her: Aftengudstjeneste i Løsning kirke – efteråret 2020