Støt julehjælpen

Løsning og Korning kirkers menighedspleje uddeler hvert år julehjælp til et antal økonomisk hårdt trængte, der bor i Løsning og Korning sogne. Det gælder især (men ikke udelukkende) enlige forsørgere med små børn og børnefamilier med hjemmeboende børn under 18 år. Op til julen 2021 fik 22 familier glæde af julehjælpen, se her. Ansøgningsfristen var mandag d. 21. november kl 9:00.

Julehjælpen består enten af en julekurv med kolonialvarer samt gavekort til køb af kød eller en julesæk med legetøj vurderet efter børnenes alder og/eller et gavekort til køb af nyt tøj i vores lokale forretninger.

Hvordan kan du være med til at støtte

Der indsamles penge i kirkerne sidst i november og først i december. Datoer kan fås ved henvendelse til kirkekontoret. Man kan også bruge kirkens MobilePay nummer til at støtte 18906 mærk “Julehjælp”. Denne hjælp er med til at sprede glæde i flere hjem.

Hjælp dem der mangler – din gave gør en forskel!

Julehjælp uddelt i 2021

Ansøgning

Ansøgningsfristen for julen 2022 er mandag d. 21. november kl 9:00. Der skal ansøges ved at udfylde dette skema: Ansøgningsskema – Julehjælp 2022. Man kan også hente et printet skema på kirkekontoret.

Skemaet skal udfyldes og sendes til kirkekontoret. Derefter vil menighedsplejeudvalget behandle og fordele de indsamlede midler. Alle modtagere af årets julehjælp vil blive kontaktet personligt i december.

Vi forsøger at imødekomme så mange ansøgninger som muligt. Men da vi ikke har ubegrænsede midler, må vi fordele efter bedste evne.

Kontakt Randi Hummelmose eller en af præsterne for at høre mere.