Julehjælp 2019

Julehjælp 2019

Løsning og Korning kirkers menighedspleje uddeler hvert år julehjælp til et antal økonomisk hårdt trængte – særligt enlige forsørgere med små børn og børnefamilier med hjemmeboende børn under 18 år – som bor i Løsning og Korning sogne. Op til julen 2018 fik 21 familier glæde af julehjælpen.

Julehjælp til uddeling

Julehjælpen består enten af en julekurv med kolonialvarer samt gavekort til køb af kød eller en julesæk med legetøj vurderet efter børnenes alder og/eller et gavekort til køb af nyt tøj i vores lokale forretninger.

Julehjælpen kommer blandt andet fra indsamlinger i menigheden og via indsamlingsbøsser opsat i byens butikker.

Vi forsøger at imødekomme så mange ansøgninger som muligt. Men da vi ikke har ubegrænsede midler, må vi fordele efter bedste evne.

Ansøgning

Ansøgningsfrist i 2019 er mandag d. 2. december kl 9:00 (oprindeligt sat til d. 27. november men pga. fejl i kirkebladet forlænget til d. 2. december). Ansøgningsfristen er dermed overskredet.

Ansøgningskema kan hentes her: Ansøgningsskema julehjælp 2019

Skemaet skal udfyldes og sendes til kirkekontoret. Derefter vil menighedsplejeudvalget behandle og fordele de indsamlede midler. Alle modtagere af årets julehjælp vil blive kontaktet personligt efter den 13. december.

Kontakt Randi Hummelmose eller en af præsterne for at høre mere.

Hvordan kan du være med til at støtte

Der indsamles penge i kirken sidst i november og først i december. Datoer kan fås ved henvendelse til kirkekontoret. Denne hjælp er med til at sprede glæde i flere hjem.

Din gave gør en forskel!