Anlæggelse af parkering og kirketorv foran Løsning kirke

Anlæggelse af parkering og kirketorv foran Løsning kirke

Arbejdet med anlæggelse af parkeringsplads foran Løsning kirke er nu ved at være færdig, så det er muligt at parkere der. Der mangler dog at blive genetableret cykelparkering, samt andre mindre anlægsopgaver. Desuden skal der såes græs og plante buske, hvilket desværre først bliver til foråret. Du kan se billeder herunder.

Vi er glade for, at vi nu har bedre plads både til biler og ude foran kirken på det nye flisebelagte kirketorv – og at der nu er et meget bedre udsyn til kirken fra Vestergade.

Du kan læse mere om omlægningen og planerne for pladsen her, samt se en video med Mike Rogers fra Løsning menighedsråd fortælle om planerne.