Bedeuge i uge 2

Bedeuge i uge 2

Hvert år afholdes der verden over bedeuge i uge 2, arrangeret af Evangelisk Alliance.  Temaet i år er: Sabbat.

Hvilen er et kendt begreb i den åndelige litteratur: hvilen i Gud, den åndelige hvile eller troens hvile. Den er et mål for troen, men den er også vejen til den. Mennesket er på vej mod den syvende dag, den evige hviledag.

Bedemøderne afvikles selvfølgelig under hensyntagen til gældende Corona retningslinjer. Der skal bæres mundbind når man går rundt. 

I Løsning mødes vi til tre aften-bedemøder foruden gudstjenesten i slutningen af ugen.

Du kan downloade folderen for bedeugen her: Evangelisk Alliance bedeuge folder 2022

Korning IM deltager også i bedeugen, hvor der afholdes bedemøde mandag, tirsdag og torsdag.