Bedeuge i uge 2

Vi vil i Løsning og Korning igen begynde det nye år med at samles i bøn, når vi ligesom kirker overalt i Danmark og verden holder bedeuge i uge 2. Overskriften i år er Hele Kirken bringer hele Evangeliet til hele Verden. Velkommen til alle, der har lyst til at mødes for at lægge det nye år over i Guds hænder.

Du kan læse mere i folderen for bedeugen: Evangelisk Alliance Bedeuge 2024

Til bedeugen i Løsning vi mødes vi først til aftengudstjeneste og dernæst til tre aften-bedemøder, som vist i denne flyer: Bedeuge i Løsning 2024 og herunder:

I Korning mødes vi til tre aften-bedemøder: