Benny Rand fortsætter – med rokade af opgaver

Benny Rand fortsætter – med rokade af opgaver

Vi er glade for at kunne offentliggøre, at Benny Rand fortsætter som ansat i Løsning og Korning kirker – og at en større arbejdsmæssig kabale ser ud til at kunne gå op.

Benny Rand trådte til som vikar for Tascha Herløv Sindberg tilbage i februar i en projektstilling som frivillighedskordinator, da Tascha gik på barsel (læs her).  Desværre kom Corona nedlukningen på tværs og Benny nåede stort set ikke at få fodfæste, før alle klubber og alt arbejdet i kirkerne lukkede ned. Projektstillingen udløb ved udgangen af maj, men der er stadig et behov for at have fokus på arbejdet med børn og unge – især teenklub i Korning har været afhængig af Tascha og Bennys indsats.

Samtidigt har Line Skydstofte Nikolajsen haft orlov for at læse musikterapi (læs her) og Lasse Kobbersmed har de sidste års tid været organist vikar (læs her og i kirkebladet, side 5). Line vender nu tilbage som organist, men da hun stadig læser vil det ikke være på fuld timetal og hun vil derfor kun være organist ved søndags gudstjenesterne.

For at få alle ender til at mødes, er det endt med at Benny fortsat er som ansat ved kirkerne i en stilling som sognemedhjælper på flere timer end tidligere. Benny kommer fortsat til at fungere som leder eller sparringspartner for teenklubberne i Korning og Løsning og have fokus på TeenLife til gudstjenesterne. Derudover overtager Benny også ansvaret for Korning børneklub, Kirkefrø og Kirkefrø PLUS, som Linda hidtil har stået for. Benny er i første omgang ansat i en projektstilling, med håb om at kunne forlænge stillingen hvis økonomien tillader det.

Linda Klitlund kommer derimod til at varetage nogle af de musikalske opgaver i kirkerne, som organisten plejer at varetage, mens orgelspil til f.eks. begravelser bliver ved vikarer. Linda kommer også til at være med til Gospel-kids, assistere ved konfirmandundervisning for nogle hold og der arbejdes aktivt med at arrangere fællessangs-arrangementer.

Randi Hummelmose vil som sognemedhjælper fortsat stå for diakoni og omsorgsarbejdet.