Børn og unge

Børn og unge

Vi har et stort ønske om at børnene og de unge må føle sig velkommen i kirken – og at de må opleve, at kirken er relevant for dem! Derfor har vi tilbud målrettet forskellige aldersgrupper, som du kan læse om her!

Du kan også læse mere i folderen Børn i kirken – Hvorfor og hvordan? eller du kan læse denne artikel om at have børn med i kirke: Lad de små børn komme til mig…

Du kan også læse mere om hvordan du kan blive frivillig i børne- og ungearbejdet.

Linda Balsgaard Klitlund og Benny Rand er sognemedhjælpere ved kirkerne og varetager planlægning af børne- og familieaktiviteter, samt medspiller i børne og teenklubber. Kontakt Linda eller Benny for mere info om kirkens tilbud til børnene.

Børnekirke

At være til gudstjeneste skal være til glæde og opbyggelse for hele menigheden, inklusiv børnene. Derfor tror vi også det er vigtigt, at børnene får en god oplevelse af at være med til gudstjeneste, og at de – ift. til deres alder – også må opleve at møde Bibelens budskab og tro derigennem. Se desuden folderen Børn i kirken – Hvorfor og hvordan? – og se nogle af de børnekirke videoer der blev sendt under Corona nedlukning og videoer med børnesange.…

Dåbsklubben

I Løsning og Korning sogne har vi en dåbsklub, for alle de børn der bliver døbt! Det indebærer, at barnet  får en hilsen fra kirken med et brev og en lille gave hvert år på sin dåbsdag – til og med 5 års dåbsdag. Formålet med dåbsklubben er, at vi som kirke gerne vil deltage i den kristne dåbsoplæring – og hjælpe til, at I som familie får fokus på dåbsdagen, som kan fejres sammen med jeres barn: fx ved på dåbsdagen…

Babysalmesang

Babysalmesang er for alle med små børn (0-1 år). Ældre børn (f.eks. søskende) er også velkomne, men programmet er målrettet børn under 1 år. Det er gratis at deltage.  Husk at medbringe en dyne som dit barn kan ligge på. Du kan også melde dig ind i Facebook gruppen Babysalmesang i Løsning kirke og blive opdateret om evt. aflysninger mm. I foråret 2022 starter babysalmesang op d. 6. januar og er derefter hver torsdag kl 10 indtil 17. marts  bortset…

Spaghetti-gudstjeneste

Børnene har fået en særlig gudstjeneste i børnehøjde: Spaghetti-gudstjenester er en type gudstjenester henvendt til børn i børnehavealderen og deres forældre. De er målrettet til børn i alderen 3-6 år, men alle er velkomne! Gudstjenesterne foregår tirsdage kl. 16.30, og man vil her møde Pandaen Palle, en kæmpebibel, dukkerne Frede og Frida, en skattekiste og en præst. Derudover vil der være sange og en hyggelig stemning med plads til alle børn. Gudstjenesten tager ½ time og efterfølgende inviterer vi til…

Kirkefrø

Kirkefrø er kirkens legestue for børn i alderen 1-5 år (yngre/ældre børn er velkomne, men programmet tilrettelægges til den aldersgruppe!). Opstart i foråret 2022 er mandag d. 31. januar. Vi mødes mandage kl 16-17 i kirkecentret, se i kalenderen. Bliv desuden medlem af Facebook gruppen for at få løbende beskeder. Én gang i måneden holdes det udvidede arrangement Kirkefrø PLUS med spisning og oplæg for forældrene. I de uger hvor der er spaghetti-gudstjeneste er der ikke Kirkefrø om mandagen. Programmet er…

Kirkefrø PLUS

Kirkefrø PLUS er en udvidelse af den ugentlige legestue Kirkefrø, hvor vi 9 gange om året udvider legestuen med et familiearrangement for småbørnsfamilier! Der er i foråret 2022 Kirkefrø PLUS d. 28. marts og 30. maj. Bliv desuden medlem af Facebook gruppen for at få løbende opdateringer. Programmet for Kirkefrø PLUS er: Kl. 16-17: Kirkefrø (legestue) Kl. 17-18: Aftensmad (som regel pasta og kødsovs, grøntsager/salat og brød – 20 kr pr. voksen). Betaling for aftensmad kan enten ske kontant eller…

Minikonfirmand

Når et barn bliver døbt, får forældrene den opgave, at de skal oplære barnet i den kristne tro. Som en hjælp til det tilbyder Løsning og Korning kirker minikonfirmand-undervisning – et godt og spændende fællesskab for børn med kirken som ramme. Minikonfirmandundervisning er et tilbud til alle børn i 4. klasse på Løsning skole, Stjernevejsskolen, Korning skole og Bøgballe Friskole. Invitationen gælder alle børn, uanset om man er døbt eller ej og uanset religiøs tilknytning. Børnene kan her møde kirke…
Gospel kids logo

Gospel-kids børnekor

Gospel-kids er for alle, der har lyst til at synge i kor og som går i 0.-9. klasse! Vi er 5 ledere, der glæder os til at synge, lege og hygge sammen med jer! Vi mødes torsdage kl. 14.30-15.15 i Løsning Kirke. Opstart er torsdag d. 24. marts. Efter 11 torsdage med øvning afslutter vi forårs-sæsonen ved to udendørs familiegudstjenester d. 12. juni (på Skærven i Løsning) og 19. juni (ved åen i Korning). Desuden synger vi d. 17. april…

Klubber og spejder

I Løsning og Korning er der en række klub-tilbud til børnene, foruden de øvrige aktiviteter for børn og unge i kirken. Målet med klubberne er at børnene og de unge må få mulighed for i ugens løb at være sammen og have det sjovt med andre i samme aldersgruppe i en atmosfære som er præget af den kristne tro. Kirkerne har et samarbejde med Løsning og Korning Indre Mission, og henviser til klubber for børn, juniorer, teenagere og unge i…