Børn og unge

Børn og unge

Vi har et stort ønske om at børnene og de unge må føle sig velkommen i kirken – og at de må opleve, at kirken er relevant for dem! Derfor har vi tilbud målrettet forskellige aldersgrupper, som du kan læse om her!

Du kan også blive medlem af Facebook gruppen Det’ for børn i Løsning kirke eller downloade disse flyers over alt hvad der foregår for børn og familier i 2022: Det’ for børn i Løsning efterår 2022 og Det sker for børn og unge i Korning efterår 2022.

Du kan læse denne artikel om at have børn med i kirke: Lad de små børn komme til mig….

Du kan også læse mere om hvordan du kan blive frivillig i børne- og ungearbejdet.

Linda Balsgaard Klitlund er kirke og kulturmedarbejder ved kirkerne og varetager planlægning af børne- og familieaktiviteter. Kontakt Linda for mere info om kirkens tilbud til børnene.

Børne- og juniorkirke

At være til gudstjeneste skal være til glæde og opbyggelse for hele menigheden, inklusiv børnene. Derfor tror vi også det er vigtigt, at børnene får en god oplevelse af at være med til gudstjeneste, og at de – ift. til deres alder – også må opleve at møde Bibelens budskab og tro derigennem. Børnekirke Ved kl 10.30 søndags-gudstjenesterne i Løsning kirke er der børnekirke for alle børn i kirkecenteret ved siden af kirken, fordelt i 3 aldersgrupper: Under skolealder (første lokale), 0.-3.…

Dåbsklubben

I Løsning og Korning sogne har vi en dåbsklub, for alle de børn der bliver døbt! Det indebærer, at barnet  får en hilsen fra kirken med et brev og en lille gave hvert år på sin dåbsdag – til og med 5 års dåbsdag. Formålet med dåbsklubben er, at vi som kirke gerne vil deltage i den kristne dåbsoplæring – og hjælpe til, at I som familie får fokus på dåbsdagen, som kan fejres sammen med jeres barn: fx ved på dåbsdagen…

Babysalmesang

Babysalmesang er for alle med små børn (0-1 år). Ældre børn (f.eks. søskende) er også velkomne, men programmet er målrettet børn under 1 år. Det er gratis at deltage.  Husk at medbringe en dyne som dit barn kan ligge på. Du kan også melde dig ind i Facebook gruppen Babysalmesang i Løsning kirke og blive opdateret om evt. aflysninger mm. I efteråret 2022 starter babysalmesang op d. 18. august og er derefter hver anden torsdag kl 10 indtil 8. december,…

Spaghetti-gudstjeneste

Børnene har en særlig gudstjeneste i børnehøjde: Spaghetti-gudstjenester er en type gudstjenester henvendt til børn i børnehavealderen og deres forældre. De er målrettet til børn i alderen 3-6 år, men alle er velkomne! Gudstjenesterne foregår tirsdage kl. 16.30, og man vil her møde Pandaen Palle, en kæmpebibel, dukkerne Frede og Frida, en skattekiste og en præst. Derudover vil der være sange og en hyggelig stemning med plads til alle børn. Gudstjenesten tager ½ time og efterfølgende inviterer vi til nem…

Kirkefrø

Kirkefrø er kirkens legestue for børn i alderen 1-5 år (yngre/ældre børn er velkomne, men programmet tilrettelægges til den aldersgruppe!). Opstart i efteråret 2022 er tirsdag d. 23. august. Vi mødes de fleste tirsdage kl 16-17 i kirkecenteret, undtagen når der er spaghetti-gudstjeneste eller lignende. En gang imellem afholdes der også Kirkefrø PLUS med spisning og foredrag for forældrene – læs mere her. Du kan se konkrete datoer i kalenderen eller i denne oversigt over alt hvad der foregår for…

Kirkefrø PLUS

Kirkefrø PLUS er en udvidelse af den ugentlige legestue Kirkefrø, hvor vi nogle gange om året udvider legestuen med et familie-arrangement for småbørnsfamilier!  Du kan se konkrete datoer i kalenderen eller i denne oversigt over alt hvad der foregår for børn og familier i 2022: Det’ for børn efterår 2022. Du kan også blive medlem af Facebook gruppen Det’ for børn i Løsning kirke, hvor du løbende kan se opdateringer. Programmet for Kirkefrø PLUS er: Kl. 16-17: Kirkefrø (legestue) Kl.…

Minikonfirmand

Når et barn bliver døbt, får forældrene den opgave, at de skal oplære barnet i den kristne tro. Som en hjælp til det tilbyder Løsning og Korning kirker minikonfirmand-undervisning – et godt og spændende fællesskab for børn med kirken som ramme. Minikonfirmandundervisning er et tilbud til alle børn i 4. klasse på Løsning skole, Stjernevejsskolen, Korning skole og Bøgballe Friskole. Invitationen gælder alle børn, uanset om man er døbt eller ej og uanset religiøs tilknytning. Børnene kan her møde kirke…

Gospel-kids børnekor

Gospel-kids er for alle fra fra 0. klasse og opefter, der har lyst til at synge i kor! Vi er 5 ledere, der glæder os til at synge, lege og hygge sammen med jer! Vi mødes hver anden torsdag kl. 14.30-15.30 i Løsning Kirke med drop-ind hygge og mad fra kl 14:00. Datoer for øvning i efteråret 2022: 1/9 – 15/9 – 29/9 – 13/10 – 27/10 – 10/11 – 24/11 Vi optræder med Lucia-sang d. 30/11 kl. 15-16 og…

Klubber og spejder

I Løsning og Korning er der en række klub-tilbud til børnene, foruden de øvrige aktiviteter for børn og unge i kirken. Målet med klubberne er at børnene og de unge må få mulighed for i ugens løb at være sammen og have det sjovt med andre i samme aldersgruppe i en atmosfære som er præget af den kristne tro. Kirkerne har et samarbejde med Løsning og Korning Indre Mission, og henviser til klubber for børn, juniorer, teenagere og unge i…