Børn og unge

Børn og unge

Vi har et stort ønske om at børnene og de unge må føle sig velkommen i kirken – og at de må opleve, at kirken er relevant for dem! Derfor har vi tilbud målrettet forskellige aldersgrupper, som du kan læse om her!

Du kan også læse mere i folderen Børn i kirken – Hvorfor og hvordan? eller du kan læse denne artikel om at have børn med i kirke: Lad de små børn komme til mig…

Du kan også læse mere om hvordan du kan blive frivillig i børne- og ungearbejdet.

Linda Balsgaard Klitlund og Benny Rand er ansat som sognemedhjælpere og varetager planlægning af børne- og familieaktiviteter, samt medspiller i børne og teenklubber. Kontakt Linda eller Benny for mere info om kirkens tilbud til børnene.

Børnekirke

At være til gudstjeneste skal være til glæde og opbyggelse for hele menigheden, inklusiv børnene. Derfor tror vi også det er vigtigt, at børnene får en god oplevelse af at være med til gudstjeneste, og at de – ift. til deres alder – også må opleve at møde Bibelens budskab og tro derigennem. Se desuden folderen Børn i kirken – Hvorfor og hvordan? – og se nogle af de børnekirke videoer der blev sendt under Corona nedlukning og videoer med børnesange.…

Teenlife

Teenlife er især målrettet til de unge der går i 7. – 10. klasse, som synes de er blevet for store til børnekirke, bl.a. konfirmander. Se kalenderen og kirkebladet for præcise datoer. Teenlife finder sted under gudstjenestens prædiken på samme tid som børnekirke. De unge går ud sammen med resten af børnene til et lokale for sig, hvor de får mulighed for at høre en særlig prædiken målrettet mod lige præcis deres aldersgruppe. Ofte er det en ung teologi-studerende eller…

Dåbsaften

Vi vil gerne invitere dig/jer, der har fået et barn døbt i Løsning eller Korning kirke til en hyggelig aften sammen med andre forældre, der har/skal have, deres barn døbt. Aftenen indeholder gratis aftensmad, oplæg om dåben, forskellige hjælpemidler til, hvordan man kan formidle den kristne tro til sit barn samt information om vores tilbud til børn og børnefamilier Det er både en stor gave at få sit barn døbt og en stor opgave efterfølgende at oplære sit barn i…

Dåbsklubben

I Løsning og Korning sogne har vi en dåbsklub, for alle de børn der bliver døbt! Det indebærer, at barnet  får en hilsen fra kirken med et brev og en lille gave hvert år på sin dåbsdag – til og med 5 års dåbsdag. Formålet med dåbsklubben er, at vi som kirke gerne vil deltage i den kristne dåbsoplæring – og hjælpe til, at I som familie får fokus på dåbsdagen, som kan fejres sammen med jeres barn: fx ved på dåbsdagen…
Gospel kids logo

Gospel-kids børnekor

Gospel-kids starter nu op i Løsning kirke. Gospel-kids er for alle, der har lyst til at synge i kor og som går i 0.-9. klasse! Vi er 4 ledere, der glæder os til at synge, lege og hygge sammen med jer! Vi mødes torsdage kl. 14.30-15.15 i Løsning Kirkecenter. Kontakt sognemedhjælper Linda Klitlund for tilmelding eller info eller find vores gruppe på facebook: Gospel-kids Løsning. Det koster 75 kr. at være med til Gospel-kids. Læs mere om hvad Gospel-kids i Danmark…

Babysalmesang

Babysalmesang er for alle med små børn (0-1 år). Ældre børn (f.eks. søskende) er også velkomne, men programmet er målrettet børn under 1 år. Det er gratis at deltage. Der er et forløb i efteråret og et forløb i foråret på hver 10 uger. Du kan også melde dig ind i Facebook gruppen Babysalmesang i Løsning kirke og blive opdateret om evt. aflysninger mm. Babysalmesang er ca. 30 min. musikalsk samvær med dit barn. Programmet er stort set uændret fra…

Kirkefrø

Kirkefrø er kirkens legestue for børn i alderen 1-5 år (yngre/ældre børn er velkomne, men programmet tilrettelægges til den aldersgruppe!). Vi mødes mandage kl 16-17 i kirkecentret, se i kalenderen. Bliv desuden medlem af Facebook gruppen for at få løbende beskeder. Én gang i måneden holdes det udvidede arrangement Kirkefrø PLUS med spisning og oplæg for forældrene. Programmet er opbygget nogenlunde ens hver gang med sang, rytmik og bevægelser, en kort bibelhistorie fortalt med forskellige remedier i “børnehøjde”! Derefter forskellige lege…

Kirkefrø PLUS

Kirkefrø PLUS er en udvidelse af den ugentlige legestue Kirkefrø, hvor vi 9 gange om året udvider legestuen med et familiearrangement for småbørnsfamilier! Programmet for Kirkefrø PLUS er: Kl. 16-17: Kirkefrø (legestue) Kl. 17-18: Aftensmad (som regel pasta og kødsovs, grøntsager/salat og brød – 20 kr pr. voksen). Betaling for aftensmad kan enten ske kontant eller via MobilePay  – læs mere her. Kl. 18-19: Oplæg for forældre med emner der relaterer sig til tro og familieliv. Der er børnepasning inde ved…

Minikonfirmand

Når et barn bliver døbt, får forældrene den opgave, at de skal oplære barnet i den kristne tro. Som en hjælp til det tilbyder Løsning og Korning kirker minikonfirmand-undervisning – et godt og spændende fællesskab for børn med kirken som ramme. Minikonfirmandundervisning er et tilbud til alle børn i 3. klasse på Løsning skole, Stjernevejsskolen, Korning skole og Bøgballe Friskole. Invitationen gælder alle børn, uanset om man er døbt eller ej og uanset religiøs tilknytning. Børnene kan her møde kirke…

Klubber og spejder

I Løsning og Korning er der en række klub-tilbud til børnene, foruden de øvrige aktiviteter for børn og unge i kirken. Målet med klubberne er at børnene og de unge må få mulighed for i ugens løb at være sammen og have det sjovt med andre i samme aldersgruppe i en atmosfære som er præget af den kristne tro. Kirkerne har et samarbejde med Løsning og Korning Indre Mission, og henviser til klubber for børn, juniorer, teenagere og unge i…