Børn og unge

Børn og unge

Vi har et stort ønske om at børnene og de unge må føle sig velkommen i kirken – og at de må opleve, at kirken er relevant for dem! Derfor har vi tilbud målrettet forskellige aldersgrupper, som du kan læse om her!

Du kan også læse mere i folderen Børn i kirken – Hvorfor og hvordan? eller du kan læse denne artikel om at have børn med i kirke: Lad de små børn komme til mig…

Du kan også læse mere om hvordan du kan blive frivillig i børne- og ungearbejdet.

Linda Balsgaard Klitlund er ansat som sognemedhjælper og varetager planlægning af børne- og familieaktiviteter. Kontakt Linda for mere info om kirkens tilbud til børnene.

Tascha Herløv Sindberg er ansat som sognemedhjælper/frivillighedskordinator med særligt ansvar for Teenlife og teenarbejdet.

Børnekirke

At være til gudstjeneste skal være til glæde og opbyggelse for hele menigheden, inklusiv børnene. Derfor tror vi også det er vigtigt, at børnene får en god oplevelse af at være med til gudstjeneste, og at de – ift. til deres alder – også må opleve at møde Bibelens budskab og tro derigennem. Se desuden folderen Børn i kirken – Hvorfor og hvordan? Børnekirke Ved kl 10.30 søndags-gudstjenesterne i Løsning kirke er der rigtig mange børnefamilier – og der er også fint plads til…

Teenlife

Teenlife er et relativt nyt initiativ i Løsning kirke. Det er især målrettet til de unge der går i 7. – 10. klasse, som synes de er blevet for store til børnekirke, bl.a. konfirmander. Der er Teenlife omtrent én gang i måneden, se kalenderen og kirkebladet for præcise datoer. Teenlife finder sted under gudstjenestens prædiken på samme tid som børnekirke. De unge går ud sammen med resten af børnene til et lokale for sig, hvor de får mulighed for at…

Dåbsaften

Vi vil gerne invitere dig/jer, der har fået et barn døbt i Løsning eller Korning kirke til en hyggelig aften sammen med andre forældre, der har/skal have, deres barn døbt. Aftenen indeholder gratis aftensmad, oplæg om dåben, forskellige hjælpemidler til, hvordan man kan formidle den kristne tro til sit barn samt information om vores tilbud til børn og børnefamilier Det er både en stor gave at få sit barn døbt og en stor opgave efterfølgende at oplære sit barn i…

Dåbsklubben

I Løsning og Korning sogne har vi en dåbsklub, for alle de børn der bliver døbt! Det indebærer, at barnet  får en hilsen fra kirken med et brev og en lille gave hvert år på sin dåbsdag – til og med 5 års dåbsdag. Formålet med dåbsklubben er, at vi som kirke gerne vil deltage i den kristne dåbsoplæring – og hjælpe til, at I som familie får fokus på dåbsdagen, som kan fejres sammen med jeres barn: fx ved på dåbsdagen…

Babysalmesang

Babysalmesang er for alle med små børn (0-1 år). Ældre børn (f.eks. søskende) er også velkomne, men programmet er målrettet børn under 1 år. Det er gratis at deltage. Der er et forløb i efteråret og et forløb i foråret på hver 10 uger. Det er gratis at deltage. Vi mødes i efteråret 2019 disse torsdage kl. 10-12: 15/8, 22/8, 29 /8, 5/9, 12 /9, 19 /9, 26 /9, 3/10 , 10 /10 , 24/10 Se også flyeren: Babysalmesang efterår…

Kirkecafé i Korning

Kirkecafe i Korning er for hele familien! Det arrangeres af lederne i Korning børneklub i samarbejde med Korning menighedsråd, og finder sted i Korning Missionshus, Klaks Møllevej 13, ca. 3 gange årligt i forlængelse af en familiegudstjeneste i Korning Kirke (annonceres i kirkebladet og i gudstjeneste kalenderen). Der serveres frokost hvorefter der vil være forskellige kreative og hyggelige aktiviteter for alle aldersgrupper – lige fra vinduesmaling og bål til strikkehjørne! Programmet er gratis og slutter kl. 14. Gitte Falkesgaard Nielsen kan kontaktes for mere…

Kirkefrø

Kirkefrø er kirkens legestue for børn i alderen 1-5 år. Vi mødes mandage kl 16-17 i kirkecentret, se i kalenderen. Programmet er opbygget nogenlunde ens hver gang med sang, rytmik og bevægelser, en kort bibelhistorie fortalt med forskellige remedier i “børnehøjde”! Derefter forskellige lege og kreative aktiviteter. Børnene har stor glæde af genkendelige sange og lege med faldskærm, ærteposer, rasleæg m.m. Vi synger sange der handler om, at Gud elsker os og passer på os – og det er det, vi…

Kirkefrø PLUS

Kirkefrø PLUS er en udvidelse af den ugentlige legestue Kirkefrø. Programmet for Kirkefrø PLUS er: Kl. 16-17: Kirkefrø (legestue) Kl. 17-18: Aftensmad (som regel pasta og kødsovs, grøntsager/salat og brød – 20 kr pr. voksen) Kl. 18-19: Oplæg for forældre med emner der relaterer sig til tro og familieliv. Der er børnepasning inde ved siden af under oplægget. Datoer, hvor der afholdes Kirkefrø PLUS, fremgår af kalenderen. Her vil du også kunne se hvem oplægsholderen er og hvad emnet er. Betaling…

Minikonfirmand

Når et barn bliver døbt, får forældrene den opgave, at de skal oplære barnet i den kristne tro. Som en hjælp til det tilbyder Løsning og Korning kirker minikonfirmand-undervisning – et godt og spændende fællesskab for børn med kirken som ramme. Minikonfirmandundervisning er et tilbud til alle børn i 3. klasse på Løsning skole, Korning skole og Bøgballe Friskole. Invitationen gælder alle børn, uanset om man er døbt eller ej og uanset religiøs tilknytning. Børnene kan her møde kirke og kristendom på…

Klubber og spejder

I Løsning og Korning er der en række klub-tilbud til børnene, foruden de øvrige aktiviteter for børn og unge i kirken. Målet med klubberne er at børnene og de unge må få mulighed for i ugens løb at være sammen og have det sjovt med andre i samme aldersgruppe i en atmosfære som er præget af den kristne tro. Kirkerne har et samarbejde med Løsning og Korning Indre Mission, og henviser til klubber for børn, juniorer, teenagere og unge i…