Børne- og juniorkirke

Børne- og juniorkirke

At være til gudstjeneste skal være til glæde og opbyggelse for hele menigheden, inklusiv børnene. Derfor tror vi også det er vigtigt, at børnene får en god oplevelse af at være med til gudstjeneste, og at de – ift. til deres alder – også må opleve at møde Bibelens budskab og tro derigennem.

Flyer for børnekirke

Børnekirke

Ved kl 10.30 søndags-gudstjenesterne i Løsning kirke er der børnekirke for alle børn i kirkecenteret ved siden af kirken, fordelt i 3 aldersgrupper: Under skolealder (første lokale), 0.-3. klasse (bagerste lokale) og 4. klasse og opefter (mødelokale). Den sidste aldersgruppe kalder vi også for juniorkirke.

Efter de første salmer, (evt. dåb), tekstlæsning og trosbekendelse, er der børne- og juniorkirke. Det foregår som regel ved at hele menigheden synger “børnekirke” sangen (evt. med fagter) alt i mens at børnene (og evt. forældre) går ud af sidedøren til kirkecenteret.

Børnekirke i Løsning kirke

Det er op til de enkelte børn/forældre om børnene er frimodige til at gå med til børnekirke på egen hånd eller om én af forældrene går med. Typisk vil det være sådan, at der er en forælder med til de mindste børn, mens skolebørnene ikke plejer at have en forælder med.

Det er en stor flok frivillige, der på skift står for børnekirke, som typisk indeholder sang, bibelhistorie, leg og kreativitet. For de mindste er den sidste afdeling som regel fri leg, hvor kassen med legesager trilles ind ind.

Under nadveren, kommer alle børnene med ind til gudstjenesten igen. Som regel vil det være muligt at høre prædiken i løbet af søndagen her, sådan at man som forældre ikke behøver gå glip af den del selvom man er med til børnekirke.

Du kan læse mere om at være frivillig som børnekirkeansvarlig,  og hvis du ønsker at hjælpe med at stå for børnekirke, så kontakt sognemedhjælper Linda Klitlund.

Der er ikke børnekirke ved kl. 9:00 gudstjenesterne og ved nogle af helligdagsgudstjenesterne, samt i sommerferie perioden.

Se desuden nogle af de børnekirke videoer der blev sendt under Corona nedlukning og videoer med børnesange.

Børneaktiviteter under gudstjenesten

Våbenhuset/entréen i Løsning Kirke er indrettet med legetæppe og legesager/bøger, og du er altid velkommen til at gå derud med dit barn, hvis du vurderer at det er forstyrrende at blive i kirkerummet eller hvis barnet ikke har tålmodig til at sidde det samme tid hele tiden. Der er højttaleranlæg og skærm, så man kan følge med i gudstjenesten og lytte til prædiken fra våbenhuset.

Der er også tegnesager med en ny tegning hver søndag, tilpasset dagens tekst, samt farveblyanter som børnene gerne må tage med ind i kirken under gudstjenesten. Kirkeværterne står og uddeler disse ved gudstjenesternes begyndelse.

Tegninger og penalhus til børnene under gudstjenester

Korning Kirke er indrettet med et hyggeligt børnehjørne inde i selve kirkerummet, bagest i venstre side. Her er gulvtæppe, legesager, børnemøbler og tegnesager. Også her er der mulighed for at gå ud i våbenhuset med dit barn, hvis du får behov for det.