Dåbsklubben

Flyer om dåb

I Løsning og Korning sogne har vi en dåbsklub, for alle de børn der bliver døbt! Det indebærer, at barnet  får en hilsen fra kirken med et brev og en lille gave hvert år på sin dåbsdag – til og med 5 års dåbsdag.

Formålet med dåbsklubben er, at vi som kirke gerne vil deltage i den kristne dåbsoplæring – og hjælpe til, at I som familie får fokus på dåbsdagen, som kan fejres sammen med jeres barn: fx ved på dåbsdagen at sætte flag på bordet, pakke gaven op, bede en bøn sammen med barnet og læse en historie fra børnebibelen som barnet får af kirken ved dåben. Vi håber, at den lille gave (oftest en bog tilpasset barnets alder med bibelfortællinger eller lignende) kan give anledning til at få snakket med jeres barn om, at det er døbt til at være Guds barn – og hvilken betydning det har.

Dåbsdagen er en særlig dag og det vil vi gerne være med til at markere. Det er på en måde lidt som en fødselsdag, da vi ved dåben blev født ind i Guds familie!

Det er gratis – og frivilligt – om man ønsker, at barnet skal være med i dåbsklubben.

De første 4 år (1 års dåbsdag, 2 års dåbsdag, 3 års dåbsdag og 4 års dåbsdag) kommer en frivillig fra kirken hjem til jer med dåbsgaven – enten nogle dage før eller på selve dåbsdagen. De vil oftest banke på, men er I ikke hjemme lægger de gaven og brevet i postkassen.

Fejring i kirken af 5 års dåbsbørn

Det år barnet har 5 års dåbsdag, vil I blive inviteret til en familiegudstjeneste hvor børnene får overrakt en lidt større gave, og før denne gudstjeneste er der morgenfest for 5 års dåbsbørn og deres familie – med rundstykker m.m.

Er der søskende, som ikke er døbt i vores sogne, eller tilflyttere til byen, er de også velkomne i dåbsklubben. Giv blot besked herom på kirkekontoret, så de også kan få en gave på deres dåbsdag!