Minikonfirmand

Når et barn bliver døbt, får forældrene den opgave, at de skal oplære barnet i den kristne tro. Som en hjælp til det tilbyder Løsning og Korning kirker minikonfirmand-undervisning – et godt og spændende fællesskab for børn med kirken som ramme.

Minikonfirmander efteråret 2019
Minikonfirmander efteråret 2019

Minikonfirmandundervisning er et tilbud til alle børn i 4. klasse på Løsning skole, Stjernevejsskolen, Korning skole og Bøgballe Friskole. Invitationen gælder alle børn, uanset om man er døbt eller ej og uanset religiøs tilknytning. Børnene kan her møde kirke og kristendom på en måde, som passer til deres alder. Undervisningen foregår i Løsning Kirke og Kirkecenter for Løsning Skole, Stjernevejsskolen og Bøgballe Friskole og i Korning Kirke og på Korning skole for børnene derfra. Undervisningen forløber over 9 eftermiddage af 1½ times varighed og afsluttes derefter med en festlig gudstjeneste, hvor minikonfirmanderne medvirker. Som minikonfirmand går man på opdagelse i kirkerummet, hører fortællinger fra Bibelen, synger, leger, laver opgaver m.m.

Undervisningen planlægges og forestås af sognemedhjælper Linda Klitlund i samarbejde med kirkernes præster. Minikonfirmanderne inviteres gennem skolen, hvor sognemedhjælperen besøger klassen. Det er efterhånden ved at være en god tradition blandt eleverne, at man selvfølgelig skal gå til minikonfirmand!

Minikonfirmand forløbet afsluttes ved en familiegudstjeneste. Herunder er vist hvordan forløbet i efteråret 2019 blev afsluttet 1. søndag i advent, hvor børnene hjalp ved gudstjenesten.

Minikonfirmander hjælper ved adventsgudstjeneste