Corona regler

Corona regler

Plads Regler for Kirker

Ved indendørs gudstjenester og ved øvrige kirkelige handlinger gælder de almindelige forsamlingsregler ikke! I stedet gælder følgende regler:

Stolerækker i Løsning kirke

  • Der må synges til gudstjenester
  • Ingen krav om tidsbegrænsning på gudstjenester
  • Der skal være 2 kvadratmeter pr. person
  • Der bør være 1-2 meters afstand til dem man ikke er i daglig kontakt med, afhængig af om der synges.
    • I Korning kirke betyder det, at der er én tom bænk mellem gudstjenestedeltagere
    • I Løsning kirke betyder det, at der er 1,5 meter mellem stolerækker og 2 tomme stole svarende til 1,5 meter mellem familier og nære bekendte.
  • Der er ikke længere krav om mundbind.

Gudstjenestetiderne vil blive offentliggjort løbende, så følg med i kalenderen. Der skal fortsat bookes plads her til alm. gudstjenester (ikke aften- og hverdagsgudstjenester). Under alle omstændigheder så live-streames almindelige gudstjenester fra Løsning kirke.

Ved udendørs begravelser, gudstjenester og øvrige menighedsaktiviteter må der max være 500 personer iht. det alm. forsamlingsloft.

Ligeledes skal man spritte hænder når man går ind – og man skal selvfølgelig ikke møde op, hvis man har symptomer eller er testet positiv for Covid-19. Alle skal sørge for at holde god afstand når man går ind og ud.

I Løsning og Korning kirker skal man booke plads til alle alm. gudstjenester (ikke aften- og hverdagsgudstjenester) og evt. andre større arrangementer. Til det formål bruger vi Plads i Kirken systemet.

Ved øvrige indendørs arrangementer i kirkerne gælder forsamlingsreglerne på maks 250 (pr. 1 august 500) – dog kan der ikke være så mange i kirkerne eller kirkecenteret ift. krav om kvadratmeter pr. person. Derudover vil menighedsråd og personale selvfølgelig løbende vurdere hvad vi gør i Løsning og Korning kirker, både hvad vi må og hvad vi vurderer er forsvarligt.

Der er desuden d. 12. maj indført særlige regler for større arrangementer hvor Coronapas skal anvendes. Der er pt. ikke planer om arrangementer der vil kræve Coronapas i kirkerne.

Baggrund

De officielle regler fra Kirkeministeriets er sidst blevet opdateret onsdag d. 2. juli, se dem her her.

Landsforeningen for Menighedsråd har også opsummeret reglerne her.

Læs alle tidligere nyhedsopslag om Corona fra kirken.