Fællesskaber

I både Løsning og Korning menigheder vægter vi menighedsfællesskabet højt. Vi tror det er vigtigt – ikke mindst i relativt store menigheder som vores – at den enkelte der kommer i kirke oplever at blive en del af et social og åndeligt fællesskab. Som kirke er vi Kristi legeme og vi er ikke bare kaldet til at være individuelle mennesker med hver vores tro, men var være en fælles enhed i Kristus. Vi ønsker at alle i sognene må opleve at føle sig velkomne i vores kirker og menigheder – hvor end man er trosmæssigt eller hvad man nu er rundet af.

En stor del af dette fællesskab kommer til udtryk ved og omkring gudstjenesterne. Det gælder både ift. gudstjenestens afvikling men også bagefter hvor der ofte er mulighed for at få en kop kaffe og en snak med de øvrige i menigheden. I Løsning er der efter hver højmesse stående kirkekaffe i kirken og entréen og i Korning arrangeres der ofte kirkekaffe efter gudstjenesten.

Fællesskabet i og omkring kirkerne er også i høj grad båret af både deltagelse i de mange arrangementer der finder sted og i de mange frivillige opgaver, som menighedens medlemmer varetager. Hvert andet år afholdes der også menighedslejr i Løsning for hele menigheden, unge som gamle.

Fællesskabet i menigheden kommer også især til udtryk i bibelkredsene/studiegrupperne og i de kirkelige foreninger omkring kirken: Indre Mission og KFUM og K. For børnene og de unge er der en lang række klubber og spejder.

Åben bibelstudie

Hver tredje torsdag mødes en lille gruppe i Løsning kirkecenter kl 19:30 – 21:30 for at læse et stykke i Bibelen sammen og derefter snakke om det. Målet er i fællesskab at blive klogere på hvad Bibelen har at sige os i dag – baseret på en åben samtale uden krav til viden, forudsætninger og baggrund. Se også flyeren: Åben Bibelstudie. Det kræver ingen tilmelding eller forberedelse for at deltage, ej heller forudsætninger eller kendskab til Bibelen. Alle er hjertelig velkomne…

Bibelgrupper

I både Løsning og Korning er der mange mindre grupper, som mødes regelmæssigt for at dele tro og liv med hinanden. Grupperne fungerer både som bibel-studiegrupper og som små sociale og åndelige fælleskaber i det større menighedsfællesskab. Se også flyeren: Flyer for bibelgrupper. Der findes mere end 30 sådanne grupper i sognene, med alt fra 8 til 20 deltagere. Stort set alle mødes i private hjem. Udgangspunktet for samtalen kan være bibeltekster eller diverse bøger. Har man ønske om at…
Løsning Missionshus

Indre Mission

I både Løsning og Korning er der Indre Missions fællesskaber, hvor flere fra menighederne knytter til. Der er et godt og vidtforgrenet samarbejde mellem kirkerne og Indre Mission i sognene, især omkring klub-arbejdet og menighedslejr. Løsning Indre Mission Løsning Indre Mission holder til i missionshuset på Sneppevej 40 i Løsning – blot et par minutters gang fra Løsning kirke. I missionshuset afholdes der hver torsdag aften kl 19:30 møde af undervisende eller forkyndende karakter med forskellige talere – disse fremgår af kirkebladet…

KFUM og K

En del fra menigheden knytter til Hedented-Løsning KFUM og K, som mødes i Kastaniehøj (Kirkegade 16, 8722 Hedensted). Hedensted-Løsning KFUM og K har både en voksenafdeling som afholder møder 10-11 gange om året, som fremgår af kirkebladet,  samt en pigeklub, legestue og øvrige arrangementer.

Tværkulturelt venskab

I Løsning er der startet et nyt initiativ med fokus på det tværkulturelle fællesskab: Tværkulturelt venskab – Cross Culture Vi byder vores nye naboer velkommen, uanset kulturel, politisk og religiøs baggrund. At komme til en ny land, en ny by, ny kultur kan være meget vanskeligt, ofte har omstændighederne der ligger bag, også været svære. Vi vil gerne give en håndsrækning til at skabe nye venskaber i din nye by. At knytte venskaber kræver et møde mellem mennesker. Der ligger…