Bibelgrupper

Flyer for bibelgrupper

I både Løsning og Korning er der mange mindre grupper, som mødes regelmæssigt for at dele tro og liv med hinanden. Grupperne fungerer både som bibel-studiegrupper og som små sociale og åndelige fælleskaber i det større menighedsfællesskab. Se også flyeren: Flyer for bibelgrupper.

Der findes mere end 30 sådanne grupper i sognene, med alt fra 8 til 20 deltagere. Stort set alle mødes i private hjem. Udgangspunktet for samtalen kan være bibeltekster eller diverse bøger.

Har man ønske om at være med i en sådan gruppe, kan man til enhver tid tage kontakt til en af de ansatte ved kirken eller kirkekontoret. Et lille udvalg (Jens Martin Hummelmose og Finn Madsen) hjælper så med at finde den rigtige gruppe eller evt. sætte gang i en ny gruppe. Det kan tage en smule tid, inden det falder helt på plads.

Enkelte grupper består udelukkende af kvinder. I andre grupper deler kvinder og mænd sig, bl.a. for at kunne skiftes til at passe børn.

I mange af grupperne er der personer med, for hvem tro og kristendom er nyt og ukendt land. Den lille gruppe giver netop mulighed for at vende alle de spørgsmål, man ikke kan få svar på i den store forsamling som f.eks. en gudstjeneste.

Efter sommerferien starter alle bibelgrupper i Løsning traditionelt op sammen med en inspirationsaften i Løsning Missionshus. 

Der er desuden en særlig åben bibelstudiegruppe, som mødes i kirkecenteret hver 3. torsdag, hvor man ikke behøver at tilmelde sig. Læs mere her

Kontaktperson i Løsning: Jens Martin Hummelmose, hummelmosefamilien@gmail.com

Kontaktperson i Korning: Peter Bertelsen, email: peterwbertelsen@gmail.com