Tværkulturelt venskab

I Løsning er der startet et nyt initiativ med fokus på det tværkulturelle fællesskab: Tværkulturelt venskab – Cross Culture

Vi byder vores nye naboer velkommen, uanset kulturel, politisk og religiøs baggrund.

At komme til en ny land, en ny by, ny kultur kan være meget vanskeligt, ofte har omstændighederne der ligger bag, også været svære. Vi vil gerne give en håndsrækning til at skabe nye venskaber i din nye by.

At knytte venskaber kræver et møde mellem mennesker. Der ligger et stort ønske bag initiativet om, at være fælles om og skabe nye venskaber.

Løsning Missionshus, Sneppevej 40, har været så venlige at stille lokaler til rådighed ved arrangementer. Hvis der er nogen der har nogle spændende ideer som fx kaffemøde, fællesspisning, spil og leg med børn, m.m. så skriv i Facebook gruppen.