Kalender

Kalender

Begivenheder

16. august 2022
Kort liturgisk morgengudstjeneste

Kort liturgisk morgengudstjeneste

Hver tirsdag morgen kl. 8:00 afholdes der en kort liturgisk gudstjeneste i Løsning kirke, undtagen i skolernes ferier. Gudstjenesten tager ca. 20 minutter, og fungerer som en kort liturgisk andagt med veksellæsninger, bønner, stilhed, salmer og nadver, som ledes på skift af kirkens præster. Efter gudstjenesten bliver præsten i kirken, hvis man ønsker forbøn, samtale eller skriftemål. ”Søg Herren og hans styrke, søg altid hans ansigt!” Sådan står der i Salmernes bog i Bibelen (Sl 105,4). Vi har brug for at søge Herren…
14. september 2022

Hverdagsgudstjeneste og Høstfest

Onsdag den 14. september kl. 14.00 i Løsning Kirke og til 16.00 i Kirkecentret. Gudstjenesten er ved Sune Skarsholm. I skøn forening går vi først til gudstjeneste med nadver og derefter Høstfest i kirkecentret, hvor vi vil lytte til beretning fra et fiskerliv ved vestkysten af Tage Grønkjær. Vi i Besøgstjenesten glæder os til fællesskabet med alle interesserede og til hygge, sang og dejligt kaffebord. Kom og vær med! Alle er hjertelig velkommen, og vi glæder os til at være…