Kalender

Kalender

Begivenheder

18. januar 2022
Kort liturgisk morgengudstjeneste

Kort liturgisk morgengudstjeneste

Hver tirsdag morgen kl. 8:00 afholdes der en kort liturgisk gudstjeneste i Løsning kirke, undtagen i skolernes ferier. Gudstjenesten tager ca. 20 minutter, og fungerer som en kort liturgisk andagt med veksellæsninger, bønner, stilhed, salmer og nadver, som ledes på skift af kirkens præster. Efter gudstjenesten bliver præsten i kirken, hvis man ønsker forbøn, samtale eller skriftemål. ”Søg Herren og hans styrke, søg altid hans ansigt!” Sådan står der i Salmernes bog i Bibelen (Sl 105,4). Vi har brug for at søge Herren…
27. februar 2022

Fastelavnsgudstjeneste i Løsning

Fastelavnsgudstjeneste i aulaen på Løsning skole kl 10:30 ved Filip Torp Kildeholm. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning i hallen.
27. februar 2022

Fastelavnsgudstjeneste i Korning

Fastelavnsgudstjeneste i hallen på Korning skole kl 14:00 ved Filip Torp Kildeholm. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning.