Kalender

Kalender

Begivenheder

22. oktober 2019

Kort liturgisk morgengudstjeneste

Hver tirsdag morgen kl. 8 afholdes der en kort liturgisk gudstjeneste i Løsning kirke. Gudstjenesten tager ca. 20 minutter, og fungerer som en kort liturgisk andagt med nadver, som ledes på skift af kirkens præster. Efter gudstjenesten bliver præsten i kirken, hvis man ønsker forbøn, samtale eller skriftemål. Læs mere om de korte liturgiske morgengudstjenester.
24. februar 2020

Kirkehøjskole v/Arne Mariager

Aftenens foredrag holdes af tidligere chefredaktør Arne Mariager. Han fortæller om ”En tro for livet” – Kristendommen er en tro, der giver plads til mennesker – der gør det dejligt at være menneske.  Kristendommen er ikke alene et spørgsmål af åndelig karakter. Men i høj grad en etisk køreplan for mennesker. Jeg kender ikke andre religioner, hvor der findes et decideret kærlighedsbudskab: Du skal elske din næste. Hele kristendommens menneskesyn gør, at kristendommen ikke alene er en tro, der trøster…