Kalender

Begivenheder

Liturgisk morgengudstjeneste

Hver tirsdag morgen kl. 8:00 afholdes der en kort liturgisk gudstjeneste i Løsning kirke, undtagen i skolernes ferier. Gudstjenesten tager ca. 20 minutter, og fungerer som en kort liturgisk andagt med veksellæsninger, bønner, stilhed, salmer og nadver, som ledes på skift af kirkens præster. Efter gudstjenesten bliver præsten i kirken, hvis man ønsker forbøn, samtale eller skriftemål. ”Søg Herren og hans styrke, søg altid hans ansigt!” Sådan står der i Salmernes bog i Bibelen (Sl 105,4). Vi har brug for at søge Herren…

Hverdagsgudstjeneste v/Sune Skarsholm

Hverdagsgudstjeneste i Løsning kirke ved Sune Skarsholm særligt tilrettelagt for ældre og handicappede. Efter gudstjenesten er der kaffe for alle i kirkecenteret.

13. søndag efter Trinitatis – Løsning v/Filip Torp Kildeholm

Gudstjeneste i Løsning kirke kl 10:30  ved Filip Torp Kildeholm. Gudstjenesten live-streames. Under gudstjenesten præsenteres årets konfirmander. Der er børne- og juniorkirke for både små (0-6 år), store (0.-3. klasse) og juniorer (4.-7. klasse) under prædiken.

Høstgudstjeneste – Korning v/Sune Skarsholm

Høstgudstjeneste i Korning kirke kl 10:30 ved Sune Skarsholm. Under gudstjenesten er der mulighed for at give en gave (som kan stiles til et bestemt formål efter eget ønske). Kuverter ligger i våbenhuset.