Kristendomskursus

Kristendomskursus

Med jævne mellemrum arrangeres der kurser i grundlæggende kristendomsforståelse – med vekslende temaer, vinkler, form og undervisere. Vi har haft afholdt kristendomskursus med udgangspunkt i film og har også afholdt Alpha kursus.

Kurserne arrangeres af og til i samarbejde med FoF. De vil typisk blive afholdt en hverdagsaften en række uger i streg – enkelte aftener kan være med spisning. Ofte følges kurserne op af tilbud om studiegrupper.

Kurserne er lagt sådan an, at det ikke kræver nogen særlige forudsætninger at deltage. Kun nysgerrighed og åbenhed overfor livets store spørgsmål omkring tro og livsmening.

Se i kirkebladet eller kalenderen for nærmere info.

I efteråret 2019 afholdes der desuden en række fyraftensmøder med bibelundervisning – og der afholdes 2 aftener om Talenter til Tjeneste onsdage hhv d. 6/11 og 20/11.