Lovsangsaften

Lovsangsaften

Med nogle måneders mellemrum afholdes der lovsangsaftener i Løsning kirke med efterfølgende café i Kirkecenteret. Datoer står i kalenderen.

Til disse aftener vil vi være fælles om at synge lovsang med en god blanding af både nye og gamle sange og med særligt fokus på rytmisk musik.

Lovsangsaftenerne erstatter de tidligere lovsangsgudstjenester søndag eftermiddag, sammen med et øget fokus på den rytmiske musik i de almindelige gudstjenester. Læs mere i denne artikel fra Kirkenyt: Artikel om frivillige musikere – Kirkenyt juni 2022