Menighedslejr

Menighedslejr

Hvert andet år holder Løsning kirke og Løsning Indre Mission menighedslejr sammen, hvor hele menigheden er inviteret til en social og hyggelig weekendlejr sammen. Menighedslejren var oprindelig planlagt til januar 2022, men blev pga. Corona udskudt til d. 9.-11. september 2022.

Menighedslejren er fuldt booket ift. de fysiske rammer. I udvalget er vi rigtig glade for den store opbakning, og vi har lagt hovederne i blød, for at finde på løsninger, så flest mulige kan deltage. Vi ønsker, at så mange som muligt kan være med.

Så derfor håber vi, at du har lyst til at komme og være med til det spændende program hele lørdagen. KOM og vær en del af fællesskabet og mærk lejrstemningen. Tilmelding er til lørdag på linket her: http://kortlink.dk/2erea.

Senest tilmelding hvis du ønsker at komme om lørdagen: 1. august.
Indbetaling til lejren senest 15. august – men du må meget gerne betale før.

Hent flyer for lejeren her: Menighedslejr 2022 9-11 september

Programmet for lejren forsøger at tilgodese både voksne og børn. Både til den seriøse side med forkyndelse og undervisning og til den muntre og sociale side. Lejren er en mægtig god mulighed for at mødes på kryds og tværs og lære hinanden bedre at kende!

Se denne lille video fra sidste menighedslejr i 2020: