Menighedslejr

Menighedslejr

Hvert andet år holder Løsning kirke og Løsning Indre Mission menighedslejr sammen, hvor hele menigheden er inviteret til en social og hyggelig weekendlejr sammen.

Menighedslejren afholdes som regel i januar eller februar på en efterskole, hvor der er plads til at alle kan være. Der plejer at være stort opmøde af alle aldre med mellem 150-200 deltagere i løbet af weekenden – nogle hele wekeenden, andre bare om lørdagen.

Programmet for lejren forsøger at tilgodese både voksne og børn. Både til den seriøse side med forkyndelse og undervisning og til den muntre og sociale side. Lejren er en mægtig god mulighed for at mødes på kryds og tværs og lære hinanden bedre at kende!

I 2018 afholdtes lejren på Frøstruphave Efterskole, se programmet for den lejr. Næste lejr vil blive afholdt i 2020. Hvis du ønsker at hjælpe med at arrangere lejren, så giv besked til kirkekontoret, se desuden her.

De år hvor der ikke afholdes menighedslejr afholdes i stedet en fest for alle de der er engageret i frivilligt arbejde i kirken, læs mere her.

Se et lille video potpourri fra sidste lejr: