Sommer i by – Løsning festuge

Sommer i by – Løsning festuge

Hvert år afholder Sommer i By festuge i Løsning i uge 32, hvor der bl.a. opstilles et stort festtelt på Skærvens festplads. Se hele ugens program på Facebook siden.

Det er altid en festlige uge med mange forskellige arrangementer, som plejer at samle hele byen. De enkelte arrangementer varierer fra år til år, f.eks. banko, Børnenes dag, fællesspisning i teltet, cykelløb om torsdagen og fest i teltet både fredag og lørdag aften, og ikke mindst ringridning.

Fredag aften er der Sommer by Night hvor alle får en mulighed for at gå en tur ned af Vestergade og se de mange boder. Her er Løsning kirke også med – og i 2023 var der en hel masse mulighed, som vist herunder: Cowboy-løb, hestesko-kast, hæng-ud lounge med barista-kaffe, åben i kirkerne og kirketårnet og til sidst fællessang.

Skilt ude foran kirken til Sommer by night 2023