Andagt

Andagt

19. november 2019

Kort liturgisk morgengudstjeneste

Hver tirsdag morgen kl. 8 afholdes der en kort liturgisk gudstjeneste i Løsning kirke. Gudstjenesten tager ca. 20 minutter, og fungerer som en kort liturgisk andagt med nadver, som ledes på skift af kirkens præster. Efter gudstjenesten bliver præsten i kirken, hvis man ønsker forbøn, samtale eller skriftemål. Læs mere om de korte liturgiske morgengudstjenester.
7. januar 2020

Bedemøde i Spejderborgen

Hvert år afholdes der verden over bedeuge i uge 2, arrangeret af Evangelisk Alliance.  Temaet i år er: På vejen hjem. I Løsning mødes vi til tre aften-bedemøder foruden gudstjenesten i slutningen af ugen. Tirsdag d. 7. januar kl 19-20 i Spejderborgen – Emne: ”Langt væk hjemmefra” Onsdag d. 8. januar kl 19-20 i Løsning Kirkecenter – Emne: ”Uventet besøg” Torsdag d. 9. januar kl 19-20 i Løsning Missionshus – Emne: ”To hjem” Søndag d. 12. januar kl. 16 gudstjeneste…
8. januar 2020

Bedemøde i Løsning kirkecenter

Hvert år afholdes der verden over bedeuge i uge 2, arrangeret af Evangelisk Alliance.  Temaet i år er: På vejen hjem. I Løsning mødes vi til tre aften-bedemøder foruden gudstjenesten i slutningen af ugen. Tirsdag d. 7. januar kl 19-20 i Spejderborgen – Emne: ”Langt væk hjemmefra” Onsdag d. 8. januar kl 19-20 i Løsning Kirkecenter – Emne: ”Uventet besøg” Torsdag d. 9. januar kl 19-20 i Løsning Missionshus – Emne: ”To hjem” Søndag d. 12. januar kl. 16 gudstjeneste…
9. januar 2020

Bedemøde i Løsning missionshus

Hvert år afholdes der verden over bedeuge i uge 2, arrangeret af Evangelisk Alliance.  Temaet i år er: På vejen hjem. I Løsning mødes vi til tre aften-bedemøder foruden gudstjenesten i slutningen af ugen. Tirsdag d. 7. januar kl 19-20 i Spejderborgen – Emne: ”Langt væk hjemmefra” Onsdag d. 8. januar kl 19-20 i Løsning Kirkecenter – Emne: ”Uventet besøg” Torsdag d. 9. januar kl 19-20 i Løsning Missionshus – Emne: ”To hjem” Søndag d. 12. januar kl. 16 gudstjeneste…
12. januar 2020

Bedeugegudstjeneste – Løsning v/Filip Kildeholm

Hvert år afholdes der verden over bedeuge i uge 2, arrangeret af Evangelisk Alliance.  Temaet i år er: På vejen hjem. Bedeugen rundes af med en gudstjeneste om søndagen i Løsning kirke ved Filip Kildeholm (1. søndag efter Helligtrekonger). Ved gudstjenesten vil der være fokus på bøn og lovsang. I Løsning mødes vi til tre aften-bedemøder foruden gudstjenesten i slutningen af ugen. Tirsdag d. 7. januar kl 19-20 i Spejderborgen – Emne: ”Langt væk hjemmefra” Onsdag d. 8. januar kl…
5. februar 2020

Kyndelmisse v/Anette Broberg Knudsen

Onsdag d. 5. februar kl 18:00 afholder vi den årlige kyndelmisse fejring i Løsning kirke med andagt, gule ærter (eller tærte) og foredrag. Til Kyndelmisse fejrer vi lysets komme – både bogstaveligt når vinterens afslutning nærmer sig, og åndeligt med Kristi komme til jord. Aftenens foredragsholder er Anette Broberg Knudsen. Anette har de sidste 30 år skrevet en lang række bøger for børn og voksne. I aftenens foredrag fortæller hun om nogle af de overvejelser, der ligger bag bøgerne, og giver…