Andagt

Andagt

26. januar 2021

Kort liturgisk morgengudstjeneste

Hver tirsdag morgen kl. 8:00 afholdes der en kort liturgisk gudstjeneste i Løsning kirke. Husk selvfølgelig at holde afstand og bære mundbind iht. Corona regler! Gudstjenesten tager ca. 20 minutter, og fungerer som en kort liturgisk andagt med veksellæsninger, bønner, stilhed, salmer og nadver, som ledes på skift af kirkens præster. Efter gudstjenesten bliver præsten i kirken, hvis man ønsker forbøn, samtale eller skriftemål. ”Søg Herren og hans styrke, søg altid hans ansigt!” Sådan står der i Salmernes bog i Bibelen (Sl 105,4).…
3. februar 2021

Aflyst: Kyndelmisse

Aflyst Vi har valgt at aflyse Kyndelmissefejring i år – selvom nedlukning pt. ikke går helt til februar. Vi har vurderet, at en fællesspisning har været et af de centrale dele af Kyndelmisse i kirken (især med gule ærter) – og vi tror ikke at det kan afvikles forsvarlig ift. gældende Corona regler. Forhåbentlig kan de mange aftengudstjenester søndage i januar og februar udfylde den plads som andagten i kirken skulle have haft. Vi er ærgerlige over at det er…