Gudstjeneste

Gudstjeneste

23. februar 2020

Fastelavn i Løsning v/Filip Kildeholm

Igen i år er der fastelavnsfest for store og små i Løsning Skoles aula søndag d. 23. februar kl 10. Gudstjenesten er en familiegudstjeneste ved Filip Torp Kildeholm Læs dagens tekst for Fastelavns søndag
23. februar 2020

Fastelavn i Korning v/Filip Kildeholm

Korning borgerforening og Korning kirke inviterer igen i år til fastelavnsfest for store og små på Korning skole søndag d. 23. februar kl 14. Gudstjenesten er en familiegudstjeneste ved Filip Torp Kildeholm Læs dagens tekst for Fastelavns søndag
26. februar 2020

Askeonsdag – aftengudstjeneste i Løsning

Askeonsdag markerer fastetidens begyndelse i kirkeåret. Gudstjenesten denne aften er særlig ved, at vi inviteres og udfordres til fokus og fordybelse: i forhold til os selv og vores eget liv, i forhold til Gud og vores tros liv, i forhold til vores næste og vores sociale liv. Fasten er forberedelsestid – tid til renselse og selvbesindelse – mens vi skridt for skridt nærmer os påskens højtid: Befrielsens, glædens og livets højtid! Sune Skarsholm står for gudstjenesten. Alle er velkomne!