Gudstjeneste i Løsning

2. søndag i Advent – Løsning v/Filip Torp Kildeholm og Finn Rønne

Gudstjeneste i Løsning kirke kl 10:30. Filip Torp Kildeholm er prædikant og Finn Rønne er liturg (da Filip pt. går med krykker). Som noget nyt er der også teenkirke for dem i 7. klasse, hvor de kan mødes til rundstykker og hygge og en andagt over søndagens tekst. Der er desuden børne- og juniorkirke for både små (0-6 år), store (0.-3. klasse) og juniorer (4.-6. klasse) under prædiken. Gudstjenesten live-streames.

Juleaften kl 15:00 – Løsning v/Sune Skarsholm

Gudstjeneste juleaften i Løsning kirke kl 15:00 ved Sune Skarsholm. Gudstjenesten live-streames. Der er også familiegudstjeneste kl 11:00 og gudstjeneste kl 13:30 i Løsning kirke.

Juledag – Løsning v/Sune Skarsholm

Gudstjeneste Juledag i Løsning kirke kl 11:00 ved Sune Skarsholm. Gudstjenesten live-streames. Der er ikke børnekirke under prædiken.

Nytårsdag – Løsning v/Filip Torp Kildeholm

Gudstjeneste i Løsning kirke kl 14:00 ved Filip Torp Kildeholm. Gudstjenesten live-streames. Efter gudstjenesten er der nytårshilsen ved menighedsrådet. Der er ikke børnekirke under prædiken.

1. søndag efter Helligtrekonger – Løsning v/Sune Skarsholm

Gudstjeneste i Løsning kirke kl 9:00 ved Sune Skarsholm. Gudstjenesten live-streames. Efter gudstjenesten er der kaffe og rundstykker for alle der har lyst. Der er også aftengudstjeneste kl 19:00 som opstart på bedeugen. Der er ikke børnekirke under prædiken.

Aftengudstjeneste i Løsning kirke v/Sune Skarsholm

I Løsning starter bedeugen med en aftengudstjeneste ved Sune Skarsholm kl 19:00. Vi vil i Løsning og Korning igen begynde det nye år med at samles i bøn, når vi ligesom kirker overalt i Danmark og verden holder bedeuge i uge 2. Overskriften i år er Hele Kirken bringer hele Evangeliet til hele Verden. Velkommen til alle, der har lyst til at mødes for at lægge det nye år over i Guds hænder. Du kan læse mere i flyeren for…
Kort liturgisk morgengudstjeneste

Liturgisk morgengudstjeneste

Hver tirsdag morgen kl. 8:00 afholdes der en kort liturgisk gudstjeneste i Løsning kirke, undtagen i skolernes ferier. Gudstjenesten tager ca. 20 minutter, og fungerer som en kort liturgisk andagt med veksellæsninger, bønner, stilhed, salmer og nadver, som ledes på skift af kirkens præster. Efter gudstjenesten bliver præsten i kirken, hvis man ønsker forbøn, samtale eller skriftemål. ”Søg Herren og hans styrke, søg altid hans ansigt!” Sådan står der i Salmernes bog i Bibelen (Sl 105,4). Vi har brug for at søge Herren…

Septuagesima – Løsning v/Filip Torp Kildeholm

Gudstjeneste i Løsning kirke kl 10:30 ved Filip Torp Kildeholm. Gudstjenesten live-streames. Der er børne- og juniorkirke for både små (0-6 år), store (0.-3. klasse) og juniorer (4.-7. klasse) under prædiken.

Fastelavnsgudstjeneste i Løsning

Velkommen til Fastelavn for hele Løsning – på Løsning skole søndag d. 11. februar kl 10:00! Vi starter med en børnevenlig gudstjeneste i aulaen. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning i hallen og salg af fastelavnsboller og til sidst kåringer. Husk at komme udklædt! Arrangeres i samarbejde mellem Løsning Borgerforening, Løsning Spejderne og kirken.  

Askeonsdag – aftengudstjeneste i Løsning v/Filip Torp Kildeholm

Askeonsdag markerer fastetidens begyndelse i kirkeåret. Gudstjenesten denne aften er særlig ved, at vi inviteres og udfordres til fokus og fordybelse: i forhold til os selv og vores eget liv, i forhold til Gud og vores tros liv, i forhold til vores næste og vores sociale liv. Fasten er forberedelsestid – tid til renselse og selvbesindelse – mens vi skridt for skridt nærmer os påskens højtid: Befrielsens, glædens og livets højtid! Gudstjenesten er ved Filip Torp Kildeholm. Efter askeonsdag er…