Gudstjeneste i Løsning

Gudstjeneste i Løsning

23. februar 2020

Fastelavn i Løsning v/Filip Kildeholm

Igen i år er der fastelavnsfest for store og små i Løsning Skoles aula søndag d. 23. februar kl 10. Gudstjenesten er en familiegudstjeneste ved Filip Torp Kildeholm Læs dagens tekst for Fastelavns søndag
26. februar 2020

Askeonsdag – aftengudstjeneste i Løsning

Askeonsdag markerer fastetidens begyndelse i kirkeåret. Gudstjenesten denne aften er særlig ved, at vi inviteres og udfordres til fokus og fordybelse: i forhold til os selv og vores eget liv, i forhold til Gud og vores tros liv, i forhold til vores næste og vores sociale liv. Fasten er forberedelsestid – tid til renselse og selvbesindelse – mens vi skridt for skridt nærmer os påskens højtid: Befrielsens, glædens og livets højtid! Sune Skarsholm står for gudstjenesten. Alle er velkomne!