Gudstjeneste i Løsning

Liturgisk morgengudstjeneste

Hver tirsdag morgen kl. 8:00 afholdes der en kort liturgisk gudstjeneste i Løsning kirke, undtagen i skolernes ferier. Gudstjenesten tager ca. 20 minutter, og fungerer som en kort liturgisk andagt med veksellæsninger, bønner, stilhed, salmer og nadver, som ledes på skift af kirkens præster. Efter gudstjenesten bliver præsten i kirken, hvis man ønsker forbøn, samtale eller skriftemål. ”Søg Herren og hans styrke, søg altid hans ansigt!” Sådan står der i Salmernes bog i Bibelen (Sl 105,4). Vi har brug for at søge Herren…

Hverdagsgudstjeneste v/Sune Skarsholm

Hverdagsgudstjeneste i Løsning kirke ved Sune Skarsholm særligt tilrettelagt for ældre og handicappede. Efter gudstjenesten er der kaffe for alle i kirkecenteret.

13. søndag efter Trinitatis – Løsning v/Filip Torp Kildeholm

Gudstjeneste i Løsning kirke kl 10:30  ved Filip Torp Kildeholm. Gudstjenesten live-streames. Under gudstjenesten præsenteres årets konfirmander. Der er børne- og juniorkirke for både små (0-6 år), store (0.-3. klasse) og juniorer (4.-7. klasse) under prædiken.

Høst- og familiegudstjeneste i Løsning kirke

Høst- og familiegudstjeneste i Løsning kirke kl 10:30 ved Filip Torp Kildeholm. Gudstjenesten live-streames. Velkommen til en taknemlighedsfest for alle generationer i Løsning kirke – hvor vi siger Gud tak for alt hvad han har givet os. Man må meget gerne medbringe frugt/grønt/blomster fra haven, som kan bæres ind ved gudstjenestens start. Efter gudstjenesten er der salg af pølser og brød mm ude foran kirken.

Høstfest med Thomas Kristensen

Vi inviterer indenfor til dette års høstfest for besøgsvenner, Aften for enlige og alle andre interesserede. Vi begynder i kirken kl. 14.00 med en lille gudstjeneste med nadver og derefter fortsætter høstfesten inde i kirkecentret. I kirkecentret vil der ud over hygge, fællesskab, dejligt kaffebord og fællessang, også være besøg af tidligere sognepræst i Hvide Sande: Thomas Kristensen. Han vil holde et lille foredrag, hvor emnet er: “Med rutebilen på livsrejse”. Gå ikke glip af denne hyggelige eftermiddag! Tilmelding ikke…