Gudstjeneste i Løsning

Gudstjeneste i Løsning

31. maj 2022
Kort liturgisk morgengudstjeneste

Kort liturgisk morgengudstjeneste

Hver tirsdag morgen kl. 8:00 afholdes der en kort liturgisk gudstjeneste i Løsning kirke, undtagen i skolernes ferier. Gudstjenesten tager ca. 20 minutter, og fungerer som en kort liturgisk andagt med veksellæsninger, bønner, stilhed, salmer og nadver, som ledes på skift af kirkens præster. Efter gudstjenesten bliver præsten i kirken, hvis man ønsker forbøn, samtale eller skriftemål. ”Søg Herren og hans styrke, søg altid hans ansigt!” Sådan står der i Salmernes bog i Bibelen (Sl 105,4). Vi har brug for at søge Herren…
12. juni 2022

Friluftsgudstjeneste bag spejderborgen

Velkommen til en hyggelig udendørs familiegudstjeneste i gryden bag Spejderborgen med sang og dukketeater. Tag frokosten med! Sune Skarsholm er præst ved gudstjenesten. Der er ingen live-streamet gudstjeneste denne søndag.