Skærtorsdag (aftengudstjeneste) – Løsning v/Sune Skarsholm