Frilufts- og festgudstjeneste på Skærven v/Sune Skarsholm