2. søndag i fasten kl 9 – Løsning v/Sune Skarsholm