3. søndag i fasten kl 9 – Korning v/Sune Skarsholm