3. søndag i fasten kl 11 – Løsning v/Sune Skarsholm