Hverdagsgudstjeneste og høstfest – Løsning v/Sune Skarsholm