Løsning kirkeklokke fylder 50 år – foredrag v/Erik Kure