Hverdagsgudstjeneste – Løsning gamle kirke v/Sune Skarsholm