Se alle fasterefleksioner

Se alle fasterefleksioner

Fasten er en tid, hvor vi inviteres til at give eftertanken, stilheden og nøjsomheden mere plads for på den måde at kunne hengive os mere i bønnen og tiden med den Gud, der elsker os. Fastens hensigt er ikke at trække os ned i et alvorsfuldt mørke, men at stemme hjertet til påskens store glædefest. Dette aspekt ved fasten vil vi gerne fra kirkens side støtte op om.

Vi har i fastetiden 2021 haft i alt 12 fasterefleksioner hver tirsdag og fredag kl 8:00 med sang, musik, bøn og læsning fra Bibelen. Du kan se alle refleksionerne herunder: