Fasterefleksion – 2 gange ugentligt indtil påske

Fasterefleksion – 2 gange ugentligt indtil påske

Fasten er en tid, hvor vi inviteres til at give eftertanken, stilheden og nøjsomheden mere plads for på den måde at kunne hengive os mere i bønnen og tiden med den Gud, der elsker os. Fastens hensigt er ikke at trække os ned i et alvorsfuldt mørke, men at stemme hjertet til påskens store glædefest. Dette aspekt ved fasten vil vi gerne fra kirkens side støtte op om.

Derfor vil vi have to ugentlige fasterefleksioner, hvor vi både vil se indad på vores egne begrænsninger og alt det, der kan tynge os, men også fremad mod den Jesus, der dør og sejrer i påsken.

Fasterefleksionerne vil kunne ses på vores Facebookside og Youtube-kanal hver tirsdag og fredag fra kl. 8:00 frem mod påske. Ud over en kort refleksion vil der også være sang, musik, bøn og læsning fra Bibelen.

Se seneste fastefleksion her: