Fasterefleksioner (genudsendt)

Fasterefleksioner (genudsendt)

Fasten er en tid, hvor vi inviteres til at give eftertanken, stilheden og nøjsomheden mere plads for på den måde at kunne hengive os mere i bønnen og tiden med den Gud, der elsker os. Fastens hensigt er ikke at trække os ned i et alvorsfuldt mørke, men at stemme hjertet til påskens store glædefest. Dette aspekt ved fasten vil vi gerne fra kirkens side støtte op om.

I fastetiden 2021 udsendte vi i alt 12 fasterefleksioner hver tirsdag og fredag med sang, musik, bøn og læsning fra Bibelen. Du kan med fordel se refleksionerne igen her i fastetiden i 2023, enten som playliste på YouTube eller herunder.