Fejring af Danmarks befrielse

Fejring af Danmarks befrielse

I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig.

Sådan lød frihedsbudskab i radioen d. 4. maj kl. 20.35 1945. Det er nu 75 år siden, og det markerer vi både i Løsning og Korning kirker ved at ringe med klokkerne kl. 20.30-20.45 om aftenen den 4. maj. Den 5. maj, som er selve befrielsesdagen, hvor den tyske kapitulation trådte i kraft, har vi en forlænget klokkeringning kl 7 ifm. morgenringningen. Det oprindeligt planlagte arrangement i kirken er desværre blevet aflyst.

Vi opfordrer desuden til, at man sætter lys i vinduet om aftenen den 4. maj. Se også her på Facebook.

En lærke letted, og tusind fulgte,
og straks var luften et væld af sang.
De tusind tårne tog til at tone,
så landet fyldtes af klokkers klang,
og byer blomstred i rødt og hvidt,
og det var forår og Danmark frit.