Ansatte

Ansatte

Ansatte medarbejdere ved Løsning og Korning kirker.
Bemærk, det er kun muligt at sende personfølsomme oplysninger via Sikker post formularen til Else.

Sognepræst

Sune Skarsholm

Træffes bedst: tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12.00-13.00 og efter aftale – har fri om mandagen
Kordegn/kirkesanger

Else Laursen

Else er kirkesanger ved Løsning Kirke og kordegn for både Løsning og Korning. Else varetager bl.a. alle de administrative opgaver på kirkekontoret.
Organist

Line Skydstofte Nikolajsen

Line er organist ved både Løsning og Korning kirker. Hun har studieorlov fra 1.9.2019 – 1.7.2020, læs mere her. Lasse Kobbersmed vikarierer for Line i perioden. Fridag: Mandag
Pedel

Henning Christensen

Henning er pedel/alt-mulig-mand ved Løsning kirke og hjælper med alt praktisk især ifm. arrangementer.
Graver

Claus Wesley Andersen

Claus er graver ved både Løsning og Korning kirkegårde med ansvaret for kirkegårdspersonalet. Træffes bedst: I graverhuset ved Løsning kirkegård tirsdag – onsdag kl. 9.30 – 9.45. Bemærk: Har fri mandag og svarer derfor ikke telefon denne dag. 
Gravermedhjælper

Susanne Madsen

Susanne er gravermedhjælper ved både Løsning og Korning kirkegårde.
Gravermedhjælper

Karina Bøgild

Karina er gravermedhjælper ved både Løsning og Korning kirkegårde.