Ansatte

Ansatte

Ansatte medarbejdere ved Løsning og Korning kirker.
Bemærk, det er kun muligt at sende personfølsomme oplysninger via Sikker post formularen til Else Laursen.

Kordegn/kirkesanger
Else Laursen

Else Laursen

Else er kirkesanger ved Løsning Kirke og kordegn for både Løsning og Korning. Else varetager bl.a. alle de administrative opgaver på kirkekontoret.
Organist
Line Skydstofte Nikolajsen

Line Skydstofte Nikolajsen

Line er organist ved både Løsning og Korning kirker og koordinator for de frivillige musikere. Line er desuden i gang med at læse musikterapi ved Aalborg Universitet, men er nu tilbage på alm. tid efter et forløb med delvis studieorlov.
Sognemedhjælper for diakoni

Randi Hummelmose

Randi har ansvar for kirkens diakoniale arbejde og er omsorgskoordinator. Træffes bedst tirsdag, onsdag og fredag 
Børne- og ungemedarbejder

Christina Kjærhus Landkildehus

Christina er børne- og ungemedarbejder i Korning med ansvar for Korning Teenklub og Korning Børneklub, sammen med hendes mand Benjamin. Læs mere om Christina og Benjamins arbejde i denne artikel fra Kirkenyt: To nye medarbejdere i Korning – Kirkenyt 2023 marts-april-maj
Pedel

Henning Kristensen

Henning er pedel/alt-mulig-mand ved Løsning kirke og hjælper med alt praktisk især ifm. arrangementer.
Graver
Claus Wesley Andersen

Claus Wesley Andersen

Claus er graver ved både Løsning og Korning kirkegårde med ansvaret for kirkegårdspersonalet. Hvis du vil sende personfølsomme oplysninger, såsom CPR, så skal du ikke sende en almindelig mail – læs i stedet her hvordan. Træffes bedst: I graverhuset ved Løsning kirkegård tirsdag – onsdag kl. 9.30 – 9.45. Bemærk: Har fri mandag og svarer derfor ikke telefon denne dag. 
Gravermedhjælper
Karina Bøgild

Karina Olldag Bøgild

Karina er gravermedhjælper ved både Løsning og Korning kirkegårde.
Gravermedhjælper

Ulla Refshauge Jakobsen

Ulla er gravermedhjælper ved både Løsning og Korning kirkegårde. Ulla er begyndt d. 1. oktober 2022.