Ansatte

Ansatte

Ansatte medarbejdere ved Løsning og Korning kirker.
Bemærk, det er kun muligt at sende personfølsomme oplysninger via Sikker post formularen til Else.

Kordegn/kirkesanger

Else Laursen

Else er kirkesanger ved Løsning Kirke og kordegn for både Løsning og Korning. Else varetager bl.a. alle de administrative opgaver på kirkekontoret.
Organist

Line Skydstofte Nikolajsen

Line er organist ved både Løsning og Korning kirker. Hun har studieorlov fra 1.9.2019 – 1.7.2020, læs mere her. Lasse Kobbersmed vikarierer for Line i perioden. Fridag: Mandag
Sognemedhjælper vikar

Benny Rand

Benny arbejder som frivillighedskoordinator bl.a. med ansvar for teenarbejdet. Benny er vikar for Tascha, der er på barselsorlov.
Pedel

Henning Christensen

Henning er pedel/alt-mulig-mand ved Løsning kirke og hjælper med alt praktisk især ifm. arrangementer.
Graver

Claus Wesley Andersen

Claus er graver ved både Løsning og Korning kirkegårde med ansvaret for kirkegårdspersonalet. Hvis du vil sende personfølsomme oplysninger, såsom CPR, så skal du ikke sende en almindelig mail – læs i stedet her hvordan. Træffes bedst: I graverhuset ved Løsning kirkegård tirsdag – onsdag kl. 9.30 – 9.45. Bemærk: Har fri mandag og svarer derfor ikke telefon denne dag. 
Gravermedhjælper

Susanne Madsen

Susanne er gravermedhjælper ved både Løsning og Korning kirkegårde.
Gravermedhjælper

Karina Bøgild

Karina er gravermedhjælper ved både Løsning og Korning kirkegårde.