Kirkegårdspersonale

Kirkegårdspersonale

Kirkegårdspersonalet der varetager driften af kirkegårdene i både Løsning og Korning. De fungerer også som kirketjenere ved gudstjenester

Graver
Claus Wesley Andersen

Claus Wesley Andersen

Claus er graver ved både Løsning og Korning kirkegårde med ansvaret for kirkegårdspersonalet. Hvis du vil sende personfølsomme oplysninger, såsom CPR, så skal du ikke sende en almindelig mail – læs i stedet her hvordan. Træffes bedst: I graverhuset ved Løsning kirkegård tirsdag – onsdag kl. 9.30 – 9.45. Bemærk: Har fri mandag og svarer derfor ikke telefon denne dag. 
Gravermedhjælper
Susanne Madsen

Susanne Madsen

Susanne er gravermedhjælper ved både Løsning og Korning kirkegårde. Susanne går på efterløn ved udgangen af september 2022.
Gravermedhjælper
Karina Bøgild

Karina Olldag Bøgild

Karina er gravermedhjælper ved både Løsning og Korning kirkegårde.
Gravermedhjælper

Anette Winther Jørgensen

Anette er gravermedhjælper ved både Løsning og Korning kirkegårde fra 1. oktober 2021 – 30. september 2022. Anette er ansat i en 1-årig stilling, efter at Susanne Madsen er gået ned i tid.
Gravermedhjælper

Ulla Refshauge Jakobsen

Ulla er gravermedhjælper ved både Løsning og Korning kirkegårde fra 1. oktober 2022.