Kirkegårdspersonale

Kirkegårdspersonale

Kirkegårdspersonalet der varetager driften af kirkegårdene i både Løsning og Korning. De fungerer også som kirketjenere ved gudstjenester

Graver

Claus Wesley Andersen

Claus er graver ved både Løsning og Korning kirkegårde med ansvaret for kirkegårdspersonalet. Træffes bedst i graverhuset ved Løsning kirkegård tirsdag – onsdag kl. 9.30 – 9.45
Gravermedhjælper

Susanne Madsen

Susanne er gravermedhjælper ved både Løsning og Korning kirkegårde.
Gravermedhjælper

Karina Bøgild

Karina er gravermedhjælper ved både Løsning og Korning kirkegårde.