Kirkegårdspersonale

Kirkegårdspersonale

Kirkegårdspersonalet der varetager driften af kirkegårdene i både Løsning og Korning. De fungerer også som kirketjenere ved gudstjenester

Graver
Claus Wesley Andersen

Claus Wesley Andersen

Claus er graver ved både Løsning og Korning kirkegårde med ansvaret for kirkegårdspersonalet. Hvis du vil sende personfølsomme oplysninger, såsom CPR, så skal du ikke sende en almindelig mail – læs i stedet her hvordan. Træffes bedst: I graverhuset ved Løsning kirkegård tirsdag – onsdag kl. 9.30 – 9.45. Bemærk: Har fri mandag og svarer derfor ikke telefon denne dag. 
Gravermedhjælper
Susanne Madsen

Susanne Madsen

Susanne er gravermedhjælper ved både Løsning og Korning kirkegårde. Susanne er pr. 1. oktober 2021 gået ned i tid og Anette Winther Jørgensen er derfor ansat til de timer.
Gravermedhjælper
Karina Bøgild

Karina Olldag Bøgild

Karina er gravermedhjælper ved både Løsning og Korning kirkegårde.
Gravermedhjælper

Anette Winther Jørgensen

Anette er gravermedhjælper ved både Løsning og Korning kirkegårde fra 1. oktober 2021. Anette er ansat i en 1-årig stilling, efter at Susanne Madsen er gået ned i tid.