Kirkesangere

Kirkesangere

Kirkesangerne medvirker ved gudstjenesterne

Kordegn/kirkesanger
Else Laursen

Else Laursen

Else er kirkesanger ved Løsning Kirke og kordegn for både Løsning og Korning. Else varetager bl.a. alle de administrative opgaver på kirkekontoret.