Organist

Organist ved Løsning og Korning kirker

Line Skydstofte Nikolajsen

Line Skydstofte Nikolajsen

Line er organist ved både Løsning og Korning kirker og koordinator for de frivillige musikere. Line er desuden i gang med at læse musikterapi ved Aalborg Universitet, men er nu tilbage på alm. tid efter et forløb med delvis studieorlov.