Præster

Sognepræsterne ved Løsning og Korning kirker.