Præster

Præster

Sognepræsterne ved Løsning og Korning kirker

Sognepræst
Sune Skarsholm

Sune Skarsholm

Træffes bedst: tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12.00-13.00 og efter aftale – har fri om mandagen