Sognemedhjælpere

Sognemedhjælpere

Sognemedhjælpere der står for kirkens diakonale og børne arbejde

Sognemedhjælper vikar

Benny Rand

Benny arbejder som frivillighedskoordinator bl.a. med ansvar for teenarbejdet. Benny er vikar for Tascha, der er på barselsorlov.