Korning Menighedsråd

Korning Menighedsråd

Menighedsrådet for Korning Kirke består af 5 valgte medlemmer foruden præsterne. Hele menighedsrådet udgør kirke- og kirkekårdsudvalg i Korning.

Menighedsrådsformand

Arne Christensen

I det nuværende menighedsråd (indtil 29/11) er Arne formand for Korning menighedsråd og sidder i kirkecenterudvalg og i valgbestyrelsen. Arne har siddet i menighedsrådet i flere perioder.
Menighedsrådsmedlem, Næstformand

Jette Michelsen

I det nuværende menighedsråd (indtil 29/11) er Jette næstformand for Korning menighedsråd og sidder i aktivitetsudvalg og præstegårdsudvalg. I det nye menighedsråd (efter 29/11) er Jette kirkeværge og næstformand. Jette har siddet i menighedsrådet i flere perioder.
Menighedsrådsmedlem, Kirkeværge

Fridtjof Stidsen

I det nuværende menighedsråd (indtil 29/11) er Fridtjof kirkeværge for Korning menighedsråd og med i kirkecenterudvalg (præstegårdsudvalg) og valgbestyrelsen. I det nye menighedsråd (efter 29/11) er Fridtjof formand for Korning menighedsråd og med i kirkecenterudvalg (præstegårdsudvalg) og valgbestyrelse. Fridtjof har siddet i menighedsrådet siden 2016 Fridtjof er desuden medlem af styregruppen for Evangelisk Luthers Netværks menighedsnetvæk
Menighedsrådsmedlem, Kasserer

Margit Jensen

I det nuværende menighedsråd (indtil 29/11) er Margit kasserer i Korning menighedsråd og sidder i aktivitetsudvalg og valgbestyrelsen. Margit har siddet i menighedsrådet i flere perioder
Menighedsrådsmedlem, Kontaktperson

Bettina Larsen

I det nuværende menighedsråd (indtil 29/11) er Bettina kontaktperson og sekretær for Korning menighedsråd. I det nye menighedsråd (efter 29/11) er Bettina sekretær og med i valgbestyrelsen. Bettina har siddet i menighedsrådet siden 2016
Nyt Menighedsrådsmedlem, Kontaktperson

Hans Hermansen

I det nye menighedsråd (efter 29/11) er Hans kontaktperson for Korning menighedsråd og med i kirkehøjskoleudvalg og i valgbestyrelsen. Hans er valgt til Korning menighedsråd i 2020.
Nyt Menighedsrådsmedlem, Kasserer

Eva Lausten Hansen

I det nye menighedsråd (efter 29/11) er Eva kasserer for Korning menighedsråd og er med i kirkecenterudvalg (præstegårdsudvalg). Eva er valgt til Korning menighedsråd i 2020