Korning Menighedsråd

Menighedsrådet for Korning Kirke består af 5 valgte medlemmer foruden præsterne. Hele menighedsrådet udgør kirke- og kirkekårdsudvalg i Korning.
Man kan skrive til hele menighedsrådet på 7970@sogn.dk

Fridtjof Stidsen

Fridtjof Stidsen

Fridtjof er formand for Korning menighedsråd og med i kirkecenterudvalg (præstegårdsudvalg) og valgbestyrelse. Fridtjof har siddet i menighedsrådet siden 2016 Fridtjof er desuden medlem af styregruppen for Evangelisk Luthers Netværks menighedsnetvæk
Jette Michelsen

Jette Michelsen

Jette er kirkeværge og næstformand for Korning menighedsråd. Jette har siddet i menighedsrådet i flere perioder.
Eva Lausten Hansen

Eva Lausten Hansen

Eva kasserer for Korning menighedsråd og er med i kirkecenterudvalg (præstegårdsudvalg) og kirkehøjskoleudvalg. Eva er valgt til Korning menighedsråd i 2020
Bettina Larsen

Bettina Larsen

Bettina er sekretær for Korning menighedsråd og med i aktivitetsudvalg og valgbestyrelsen. Bettina har siddet i menighedsrådet siden 2016