Korning Menighedsråd

Korning Menighedsråd

Menighedsrådet for Korning Kirke består af 5 valgte medlemmer foruden præsterne

Menighedsrådsmedlem, Næstformand

Jette Michelsen

Jette er næstformand i Korning menighedsråd, og har siddet i menighedsrådet i flere perioder. Jette sidder i kirkegårdsudvalg, aktivitetsudvalg og præstegårdsudvalg
Menighedsrådsmedlem, Kirkeværge

Fridtjof Stidsen

Fridtjof er kirkeværge i Korning menighedsråd, og har været i menighedsrådet siden 2016 Fridtjof sidder i præstegårdsudvalget og er medlem af styregruppen for Evangelisk Luthers Netværks menighedsnetvæk
Menighedsrådsmedlem, Kasserer

Margit Jensen

Margit er kasserer i Korning menighedsråd, og har været i menighedsrådet i flere perioder Margit sidder i kirkegårdsudvalg og aktivitetsudvalg
Sognepræst

Sune Skarsholm

Træffes bedst: tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12.00-13.00 og efter aftale – har fri om mandagen