Løsning Menighedsråd

Løsning Menighedsråd

Menighedsrådet for Løsning Kirke består af 8 valgte medlemmer foruden præsterne

Menighedsrådsformand

Svend Erik Pedersen

I det nuværende menighedsråd (indtil 29/11) er Svend Erik formand for Løsning menighedsråd og sidder i kirke- og kirkegårdsudvalg, orgeludvalg og udvalg for gravere, samt i valgbestyrelsen. Svend Erik har siddet i menighedsrådet siden 2004.
Menighedsrådsmedlem, Næstformand

Ellen Bøytler Rahbek

I det nuværende menighedsråd (indtil 29/11) er Ellen næstformand for Løsning menighedsråd og med i kirke- og kirkegårdsudvalg, sognemedhjælperudvalg, missionsudvalg og valgbestyrelse. I det nye menighedsråd (efter 29/11) er Ellen kirkeværge og næstformand for Løsning menighedsråd, samt medlem af misssionsudvalg. Ellen har siddet i menighedsrådet siden 2004.
Menighedsrådsmedlem, Kasserer

Lars Michaelsen

I det nuværende menighedsråd (indtil 29/11) er Lars kasserer i Løsning menighedsråd og sidder i kirkecenterudvalg og orgeludvalg, samt i valgbestyrelsen. Lars har siddet i menighedsrådet siden 1996
Menighedsrådsmedlem, kirkeværge

Inga Lund

I det nuværende menighedsråd (indtil 29/11) er Inga kirkeværge i Løsning menighedsråd og sidder med i menighedsplejeudvalg og udvalg for gravere. Inga har siddet i menighedsrådet siden 1994.
Menighedsrådsmedlem, kontaktperson

Mike Rogers

I det nuværende menighedsråd (indtil 29/11) er Mike kontaktperson for Løsning menighedsråd og med i kirkecenterudvalg (præstegårdsudvalg) og fællesudvalg for gravere. I det nye menighedsråd (efter 29/11) er Mike med i kirke- og kirkegårdsudvalg og kirkecenterudvalg (præstegårdsudvalg). Mike har siddet i menighedsrådet siden 2016.
Menighedsrådsmedlem, sekretær

Ulla Lykke Laursen

I det nuværende menighedsråd (indtil 29/11) er Ulla sekretær i Løsning menighedsråd, samt med i kirkecenterudvalg, aktivitetsudvalg og orgeludvalg. I det nye menighedsråd (efter 29/11) er Ulla kasserer for Løsning menighedsråd, samt med i orgeludvalg og valgbestyrelse. Ulla har siddet i menighedsrådet siden 2012.
Menighedsrådsmedlem, IT/web ansvarlig

Jacob Honoré Broberg

I det nuværende menighedsråd (indtil 29/11) er Jacob menigt medlem af Løsning menighedsråd og med i kirke- og kirkegårdsudvalg og aktivitetsudvalg. I det nye menighedsråd (efter 29/11) er Jacob formand for Løsning menighedsråd, samt PR ansvarlig og medlem af aktivitetsudvalg og valgbestyrelse. Jacob er desuden webmaster for kirkernes hjemmeside. Jacob har siddet i menighedsrådet siden 2016.
Menighedsrådsmedlem

Ruth Nyeman

I det nuværende menighedsråd (indtil 29/11) er Ruth med i kirkecenterudvalg, aktivitetsudvalg og sognemedhjælperudvalg. Ruth har siddet i menighedsrådet siden 2016.
Nyt Menighedsrådsmedlem, Kontaktperson

Birgit Kofod

I det nye menighedsråd (efter 29/11) er Birgit kontaktperson for Løsning menighedsråd. Birgit er valgt til Løsning menighedsråd i 2020
Nyt Menighedsrådsmedlem, Sekretær

Jesper Christensen

I det nye menighedsråd (efter 29/11) er Jesper sekretær for Løsning menighedsråd, samt med i kirke- og kirkegårdsudvalg og valgbestyrelse. Jesper er valgt til Løsning menighedsråd i 2020
Nyt Menighedsrådsmedlem

Rikke Nielsen

I det nye menighedsråd (efter 29/11) er Rikke med i kirkecenterudvalg (præstegårdsudvalg) og menighedsplejen. Rikke er valgt til Løsning menighedsråd i 2020