Løsning Menighedsråd

Menighedsrådet for Løsning Kirke består af 8 valgte medlemmer foruden præsterne.
Man kan skrive til hele menighedsrådet på 7969@sogn.dk

Jacob Honore Broberg

Jacob Honoré Broberg

Jacob er formand for Løsning menighedsråd, samt PR ansvarlig og medlem af aktivitetsudvalg og formand for valgbestyrelse. Jacob er desuden webmaster for kirkernes hjemmeside. Jacob har siddet i menighedsrådet siden 2016.
Ellen Rahbek

Ellen Bøytler Rahbek

Ellen er kirkeværge og næstformand for Løsning menighedsråd, samt medlem af misssionsudvalg. Ellen har siddet i menighedsrådet siden 2004.
Jesper Christensen

Jesper Christensen

Jesper sidder i Løsning menighedsråd og er med i kirke- og kirkegårdsudvalg og valgbestyrelse. Jesper er valgt til Løsning menighedsråd i 2020
Mike Rogers

Mike Rogers

Mike sidder i Løsning menighedsråd og er med i kirke- og kirkegårdsudvalg og kirkecenterudvalg (præstegårdsudvalg). Mike har siddet i menighedsrådet siden 2016.
Conny Byskov

Conny Frøjk Byskov

Conny sidder i Løsning menighedsråd og er med i kirke- og kirkegårdsudvalg og aktivitetsudvalg. Conny er valgt til Løsning menighedsråd i 2020.
Rikke Nielsen

Rikke Nielsen

Rikke sidder i Løsning menighedsråd og er med i kirkecenterudvalg (præstegårdsudvalg) og menighedsplejen. Rikke er valgt til Løsning menighedsråd i 2020