Løsning Menighedsråd

Løsning Menighedsråd

Menighedsrådet for Løsning Kirke består af 8 valgte medlemmer foruden præsterne

Menighedsrådsformand

Svend Erik Pedersen

Svend Erik er formand for Løsning menighedsråd, og har været i menighedsrådet siden 2004 Svend Erik sidder i kirke- og kirkegårdsudvalg, orgeludvalg og udvalg for gravere, samt i valgbestyrelsen.
Menighedsrådsmedlem, Næstformand

Ellen Bøytler Rahbek

Ellen er næstformand for Løsning menighedsråd, og har været i menighedsrådet siden 2004 Ellen sidder i kirke- og kirkegårdsudvalg og sognemedhjælperudvalg, samt i valgbestyrelsen.
Menighedsrådsmedlem, Kasserer

Lars Michaelsen

Lars er kasserer i Løsning menighedsråd, og har været i menighedsrådet siden 1996 Lars sidder i præstegårdsudvalg og orgeludvalg, samt i valgbestyrelsen.
Menighedsrådsmedlem, kirkeværge

Inga Lund

Inga er kirkeværge i Løsning menighedsråd, og har været i menighedsrådet siden 1994 Inga sidder i menighedsplejeudvalg og udvalg for gravere.
Menighedsrådsmedlem, kontaktperson

Mike Rogers

Mike er kontaktperson for de ansatte i Løsning menighedsråd, og har været i menighedsrådet siden 2016. Mike sidder i præstegårdsudvalg og fællesudvalg for gravere