Løsning Menighedsråd

Løsning Menighedsråd

Menighedsrådet for Løsning Kirke består af 8 valgte medlemmer foruden præsterne

Menighedsrådsmedlem, kirkeværge

Inga Lund

Inga er kirkeværge i Løsning menighedsråd, og har været i menighedsrådet siden 1994 Inga sidder i menighedsplejeudvalg og udvalg for gravere.
Menighedsrådsmedlem, kontaktperson

Mike Rogers

Mike er kontaktperson for de ansatte i Løsning menighedsråd, og har været i menighedsrådet siden 2016. Mike sidder i præstegårdsudvalg og fællesudvalg for gravere
Sognepræst

Sune Skarsholm

Træffes bedst: tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12.00-13.00 og efter aftale – har fri om mandagen