Gudstjenester

Gudstjenester

Præst ved alteret
Foto af Silas Bang

Gudstjenesterne i Løsning og Korning er præget af en blanding af stærk liturgi og spontanitet, gudstjeneste med rødder og vinger. Vi forsøger at fejre gudstjeneste i pagt med kirkens rige åndelige, liturgiske tradition kombineret med menneskeligt nærvær og menighedens delagtighed. Vi ønsker ikke en gudstjeneste, som præsten holder for menigheden, men en gudstjeneste, som alle fejrer med hinanden, og allermest: med Kristus ”for bordenden”.

Kirkeværter

I Løsning kirke vil du til gudstjenesterne blive budt velkommen af nogle frivillige kirkeværter, som også vil kunne svare på evt. spørgsmål.

Vi har et ønske om at gudstjenesterne må være for alle aldre. Derfor vægter vi også højt, at der også er plads til børnefamilierne. Ved alle højmesse gudstjenester i Løsning kirke er der børnekirke, og i Korning kirke er der særligt et børnehjørne – og desuden er der af og til familiegudstjeneste. Se desuden folderen Børnekirke i Løsning.

Der er mange frivillige inddraget med tjenester ved gudstjenesterne. Kirkeværter, teknikere, forbedere, tekst-oplæsere, børnekirkeansvarlige, osv. Læs mere om at blive blive frivillig.

Ved hver søndag samles der en gave ind til forskellige formål, den såkaldte kollekt. Her kan man enten give penge kontant eller via MobilePay  – læs mere her.  Se info om mulighed for kirkebil her. Gudstjenester i Løsning kirke live streames så man har mulighed for at følge med derhjemme fra.

Du kan herunder se mere om både de ordinære gudstjenester og de andre særlige typer gudstjenester, som afholdes med jævne mellemrum.

Kommende gudstjenester

Se kommende Gudstjenester Vælg enten at se gudstjenesterne som liste eller i en kalender-visning, frem for at se dem sammen med alle de øvrige arrangementer.

Live-streaming af gudstjenester

Gudstjenesten på søndag kl. 10:30 ved Sune Skarsholm kan følges live-streamet fra Løsning kirke på YouTube eller herunder. Om live-streaming af gudstjenester Alle søndage og helligdage live-streames gudstjenester fra Løsning kirke på kirkens YouTube kanal. På YouTube og med link på siden her vil man kunne finde en planlagt live-stream, som går i gang nogle minutter før gudstjenesten begynder. Muligheden for at se gudstjenesten online er selvfølgelig ikke en opfordring til fravælge det at komme fysisk i kirke, men skal…

Lyt til prædikener

Herunder kan du finde optagelser af prædikener fra Løsning kirke, både som video og lyd. Du kan også abonnere på kirkens YouTube kanal eller høre prædikener som podcasts i iTunes eller Spotify (eller kopier RSS-feed her).  Hvis du gerne vil høre prædikener fra andre kirker, så tjek oversigten her. Gudstjenester kan desuden ses som live-stream (læs mere her) eller fås som optagelse på CD (læs mere her).

Lyt til gudstjenesten på CD

Det er muligt at få hele søndagens gudstjeneste på CD. CD’en bliver leveret til din dør om mandagen. Det er service især målrettet til ældre der ikke kan komme i kirke. Kontakt kirkekontoret  på 75 79 00 14 for at høre mere. I Korning sogn er det Knud Persson der står for udbringing af CD’er. Kontakt Knud direkte på 42 41 34 25. Alternativt er det også muligt at se gudstjenesten live-streamet på YouTube her eller efterfølgende se og høre…

Kirkelige handlinger

De kirkelige handlinger indeholder alle en god mulighed for at fejre livets overgange i en tryg og smuk atmosfære. De kirkelige handlinger bygger på en lang og traditionsrig historie. De giver os et løfte om, at Gud vil være med os, både i livet og i døden. De kirkelige handlinger er: Når et barn (eller voksen) skal døbes Når en ung skal konfirmeres Når et par skal vies Når en død skal begraves/bisættes

Gudstjeneste kl 9:00

Der er gudstjeneste kl 9:00-10:00 hver søndag i enten Løsning kirke eller Korning kirke – tjek gudstjeneste kalenderen for præcise tidspunkter. Kl 9:00 gudstjenesten kaldes også fromesse – dvs. den tidlige gudstjeneste. Den minder i sin opbygning og forløb om højmessen kl 10:30, blot uden nadver og nogle af de andre led. Du kan se hele forløbet/liturgien for gudstjenesten (med mindre afvigelser ift. kirkeåret). I Løsning kirke kan menigheden læse salmerne, følge liturgien og læse bibelteksterne på væggen bag alteret (man behøver…

Gudstjeneste kl 10:30

Der er gudstjeneste kl 10:30-12:00 hver søndag i enten Løsning kirke eller Korning kirke – tjek gudstjeneste kalenderen for præcise tidspunkter. Se her for parkeringsmuligheder ved Løsning kirke. Kl 10:30 gudstjenesten kaldes også traditionelt for højmesse – dvs. den primære gudstjeneste. Den er længere end fromessen kl 9:00 fordi den bl.a. også rummer nadver. Du kan se hele forløbet/liturgien for gudstjenesten (med mindre afvigelser ift. kirkeåret). I Løsning kirke kan menigheden læse salmerne, følge liturgien og læse bibelteksterne på væggen bag alteret (man…
Aftengudstjeneste

Aftengudstjeneste

Aftengudstjenesterne er en gudstjenesteform i Løsning kirke, der har fokus på stilheden, eftertanken og Guds nærvær. Det er en kortere gudstjeneste med mere plads til den stille fordybelse, bønnen og egne tanker. Vi ønsker med gudstjenesten at skabe et rum, hvor vi gennem gentagelse og enkelhed giver krop og ånd en mulighed for at falde til ro hos Gud. Gudstjenesten vil bestå af faste bønner, vi beder i kor, enkle sange, stilhed, bibellæsning, en kort refleksion og nadver. Se aftengudstjenester…

Lovsangsgudstjeneste

Lovsangsgudstjenesterne i Løsning kirke er en anderledes gudstjeneste, end vi kender fra søndag formiddag. Der er også en prædiken, nadver og bønner, men derudover bruger vi meget tid på at synge. Sangene er af mere rytmisk karakter og ledes af et band.  Der vil desuden være mulighed for personlig forbøn.

Familiegudstjeneste

Familiegudstjenesterne er for hele familien – og alle aldersgrupper er velkomne! Du kan se kommende planlagte familiegudstjenester her. Gudstjenesterne er særligt tilrettelagt så børnene bedre kan følge med og følger ikke den normale liturgi. Der vil ofte være anderledes indslag (børnekor, dans, skuespil, dukketeater m.m.) og prædiken vil som regel være kortere, nogle gange målrettet børnene. Tit inviteres børnene til at komme op og sidde på gulvet ved alteret for bedre at kunne følge med. I både Løsning og Korning er der et lille…

Hverdagsgudstjeneste

Én gang i måneden, typisk en onsdag kl 14:00, er der hverdagsgudstjeneste i Løsning kirke, som er særlig tilrettelagt for ældre og handicappede. Præcise datoer kan findes i kalenderen eller i kirkebladet. Efter gudstjenesten er der kaffe i kirkecenteret. Se info om mulighed for kirkebil her.
Kort liturgisk morgengudstjeneste

Liturgisk morgengudstjeneste

Bemærk: Morgengudstjeneste holder af forskellige årsager pause indtil efter jul ”Søg Herren og hans styrke, søg altid hans ansigt!” Sådan står der i Salmernes bog i Bibelen (Sl 105,4). Vi har brug for at søge Herren og hans ansigt. Ikke kun til gudstjenesterne om søndagen, men også i løbet af ugen. Derfor holder vi en kort liturgisk gudstjeneste hver tirsdag morgen i Løsning kirke, hvor vi sammen kan søge Herren og efterfølgende gå ud i den hverdag, der venter os hver især. Morgenandagten…

Særlige gudstjenester

Udover de ordinære gudstjenester om søndagen og de øvrige gudstjenester vi har med jævne mellemrum, så holder vi også i årets løb nogle helt særlige typer gudstjenester, som er beskrevet herunder.