Gudstjenester

Gudstjenester

Foto af Silas Bang

Obs: Læs om mere Corona regler

Gudstjenesterne i Løsning og Korning er præget af en blanding af stærk liturgi og spontanitet, gudstjeneste med rødder og vinger. Vi forsøger at fejre gudstjeneste i pagt med kirkens rige åndelige, liturgiske tradition kombineret med menneskeligt nærvær og menighedens delagtighed. Vi ønsker ikke en gudstjeneste, som præsten holder for menigheden, men en gudstjeneste, som alle fejrer med hinanden, og allermest: med Kristus ”for bordenden”.

I Løsning kirke vil du til gudstjenesterne blive budt velkommen af nogle frivillige kirkeværter, som også vil kunne svare på evt. spørgsmål.

Vi har et ønske om at gudstjenesterne må være for alle aldre. Derfor vægter vi også højt, at der også er plads til børnefamilierne. Ved alle højmesse gudstjenester i Løsning kirke er der børnekirke, og i Korning kirke er der særligt et børnehjørne – og desuden er der af og til familiegudstjeneste.

Der er mange frivillige inddraget med tjenester ved gudstjenesterne. Kirkeværter, teknikere, forbedere, tekst-oplæsere, børnekirkeansvarlige, osv. Læs mere om at blive blive frivillig.

Ved hver søndag samles der en gave ind til forskellige formål, den såkaldte kollekt. Her kan man enten give penge kontant eller via MobilePay  – læs mere her.  Se info om mulighed for kirkebil her. Gudstjenester i Løsning kirke live streames så man har mulighed for at følge med derhjemme fra.

Du kan herunder se mere om både de ordinære gudstjenester og de andre særlige typer gudstjenester, som afholdes med jævne mellemrum.

Kommende gudstjenester

Se kommende Gudstjenester Vælg enten at se gudstjenesterne som liste eller i en kalender-visning, frem for at se dem sammen med alle de øvrige arrangementer.

Live stream af gudstjenester

Aktuel gudstjeneste live-stream Om live-streaming af gudstjenester Alle søndage og helligdage live streames gudstjenester fra Løsning kirke på kirkens YouTube kanal. På YouTube og her på siden vil man kunne finde en planlagt live stream, som går i gang nogle minutter før gudstjenesten begynder. Muligheden for at se gudstjenesten online er selvfølgelig ikke en opfordring til fravælge det at komme fysisk i kirke, men skal ses som et tilbud til dem på plejehjemmet, de der er syge og andre der…

Lyt til prædikener

Herunder kan du finde optagelser af prædikener fra Løsning kirke, både som video og lyd. Du kan også abonnere på kirkens YouTube kanal eller høre prædikener som podcasts i iTunes eller Google Podcasts. Gudstjenester live streames fremover også og vil være tilgængelig i ca. én uges tid – læs mere her. Optagelser af prædikenen fra gudstjenesten vil derimod fortsat være tilgængelig. Hvis du gerne vil høre prædikener fra andre kirker, så tjek oversigten her. For dem der ikke er bekvem…

Kirkelige handlinger

De kirkelige handlinger indeholder alle en god mulighed for at fejre livets overgange i en tryg og smuk atmosfære. De kirkelige handlinger bygger på en lang og traditionsrig historie. De giver os et løfte om, at Gud vil være med os, både i livet og i døden. De kirkelige handlinger er: Når et barn (eller voksen) skal døbes Når en ung skal konfirmeres Når et par skal vies Når en person skal begraves/bisættes

Gudstjeneste kl 9:00

Gudstjenester afvikles på andre tidspunkt i perioden efter genåbningen af kirkerne! Der er gudstjeneste kl 9:00-10:00 hver søndag i enten Løsning kirke eller Korning kirke – tjek gudstjeneste kalenderen for præcise tidspunkter. Kl 9:00 gudstjenesten kaldes også fromesse – dvs. den tidlige gudstjeneste. Den minder i sin opbygning og forløb om højmessen kl 10:30, blot uden nadver og nogle af de andre led. Du kan se hele forløbet/liturgien for gudstjenesten (med mindre afvigelser ift. kirkeåret). I Løsning kirke kan menigheden læse salmerne,…

Gudstjeneste kl 10:30

Gudstjenester afvikles på andre tidspunkt i perioden efter genåbningen af kirkerne! Der er gudstjeneste kl 10:30-12:00 hver søndag i enten Løsning kirke eller Korning kirke – tjek gudstjeneste kalenderen for præcise tidspunkter. Kl 10:30 gudstjenesten kaldes også traditionelt for højmesse – dvs. den primære gudstjeneste. Den er længere end fromessen kl 9:00 fordi den bl.a. også rummer nadver. Du kan se hele forløbet/liturgien for gudstjenesten (med mindre afvigelser ift. kirkeåret). I Løsning kirke kan menigheden læse salmerne, følge liturgien og læse bibelteksterne på…

Lovsangsgudstjeneste

Med nogle måneders mellemrum afholdes der lovsangsgudstjenester i Løsning kirke kl. 16. Det er gudstjenester, som bærer særligt præg af rytmisk musik, lovsang og forskellige muligheder for eftertanke og bøn. Undervejs i gudstjenesten er der mulighed for at bevæge sig rundt i kirken til forskellige “bønne-steder”, samt modtage personlig forbøn, samtale og velsignelse. Liturgien er lidt anderledes end ved højmessen, og der er et band der leder lovsangen i stedet for orglet i kirken. Der vil være mulighed for at deltage…

Familiegudstjeneste

Familiegudstjenesterne er for hele familien – og alle aldersgrupper er velkomne! Gudstjenesterne er særligt tilrettelagt så børnene bedre kan følge med og følger ikke den normale liturgi. Der vil ofte være anderledes indslag (børnekor, dans, skuespil, dukketeater m.m.) og prædiken vil som regel være kortere, nogle gange målrettet børnene. Tit inviteres børnene til at komme op og sidde på gulvet ved alteret for bedre at kunne følge med. I både Løsning og Korning er der et lille udvalg bag familiegudstjenesterne, hvor flere fra menighederne er…

Ældregudstjeneste

Én gang i måneden, typisk en onsdag kl 14:00, er der gudstjeneste i Løsning kirke, som er særlig tilrettelagt for ældre og handicappede. Præcise datoer kan findes i kalenderen eller i kirkebladet. Se info om mulighed for kirkebil her.

Kort liturgisk morgengudstjeneste

”Søg Herren og hans styrke, søg altid hans ansigt!” Sådan står der i Salmernes bog i Bibelen (Sl 105,4). Vi har brug for at søge Herren og hans ansigt. Ikke kun til gudstjenesterne om søndagen, men også i løbet af ugen. Derfor holder vi en kort liturgisk gudstjeneste hver tirsdag morgen, hvor vi sammen kan søge Herren og efterfølgende gå ud i den hverdag, der venter os hver især. Morgenandagten har karakter af en kort gudstjeneste med en enkel liturgi, der bl.a. består…

Særlige gudstjenester

Udover de ordinære gudstjenester om søndagen og de øvrige gudstjenester vi har med jævne mellemrum, så holder vi også i årets løb nogle helt særlige typer gudstjenester, som er beskrevet herunder.