Gudstjenester

Gudstjenester

OBS: Alle Gudstjenester aflyst pga. Corona smitte

Det er i stedet muligt at se live streamet gudstjeneste eller morgenbøn.

Læs mere her.


Foto af Silas Bang

Gudstjenesterne i Løsning og Korning er præget af en blanding af stærk liturgi og spontanitet, gudstjeneste med rødder og vinger. Vi forsøger at fejre gudstjeneste i pagt med kirkens rige åndelige, liturgiske tradition kombineret med menneskeligt nærvær og menighedens delagtighed.Vi ønsker ikke en gudstjeneste, som præsten holder for menigheden, men en gudstjeneste, som alle fejrer med hinanden, og allermest: med Kristus ”for bordenden”.

I efteråret 2019 vil der desuden være mere fokus på bøn i gudstjenesterne – læs mere her.

I Løsning kirke vil du til gudstjenesterne blive budt velkommen af nogle frivillige kirkeværter, som også vil kunne svare på evt. spørgsmål.

Vi har et ønske om at gudstjenesterne må være for alle aldre. Derfor vægter vi også højt, at der også er plads til børnefamilierne. Ved alle højmesse gudstjenesterner i Løsning kirke er der børnekirke, og i Korning kirke er der særligt et børnehjørne – og desuden er der af og til familiegudstjeneste. Ca. en gang i måneden har vi også Teenlife for konfirmander og andre unge, hvor f.eks. en teologi-studerende holder et oplæg målrettet til den aldersgruppe.

Der er mange frivillige inddraget med tjenester ved gudstjenesterne. Kirkeværter, teknikere, forbedere, tekst-oplæsere, børnekirkeansvarlige, osv. Læs mere om at blive blive frivillig.

Ved hver søndag samles der en gave ind til forskellige formål, den såkaldte kollekt. Her kan man enten give penge kontant eller via MobilePay  – læs mere her.

Se info om mulighed for kirkebil her.

Du kan herunder se mere om både de ordinære gudstjenester og de andre særlige typer gudstjenster, som afholdes med jævne mellemrum.

Kommende gudstjenester

Se kommende Gudstjenester Vælg enten at se gudstjenesterne som liste eller i en kalender-visning, frem for at se dem sammen med alle de øvrige arrangementer.

Lyt til prædikener

Her kan du lytte til prædiken optagelser fra gudstjenester i Løsning kirke. Du kan også abonnere på kirkens YouTube kanal eller høre prædikener som podcasts i iTunes eller Google Podcasts. Som noget nyt vil vi også lægge optagelser af hele gudstjenesten op for de seneste gudstjenester. Optagelser fra bibelundervisning vil også være at finde her. Hvis du gerne vil høre prædikener fra andre kirker, så tjek oversigten her, eller her hvis du ønsker at finde ældre prædikener fra Løsning kirke…

Kirkelige handlinger

OBS: Ændringer pga. Corona smitte Kirkelige handlinger som dåb og bryllup gennemføres ikke. Ved bisættelser og begravelser gælder særlige regler for hvor mange der må være i kirkerummet og hvordan man skal sidde – kontakt præsterne for at høre nærmere. Læs mere her. De kirkelige handlinger indeholder alle en god mulighed for at fejre livets overgange i en tryg og smuk atmosfære. De kirkelige handlinger bygger på en lang og traditionsrig historie. De giver os et løfte om, at Gud…

Gudstjeneste kl 9:00

Der er gudstjeneste kl 9:00-10:00 hver søndag i enten Løsning kirke eller Korning kirke – tjek gudstjeneste kalenderen for præcise tidspunkter. Kl 9:00 gudstjenesten kaldes også fromesse – dvs. den tidlige gudstjeneste. Den minder i sin opbygning og forløb om højmessen kl 10:30, blot uden nadver og nogle af de andre led. Du kan se hele forløbet/liturgien for gudstjenesten (med mindre afvigelser ift. kirkeåret). I Løsning kirke kan menigheden læse salmerne, følge liturgien og læse bibelteksterne på væggen bag alteret (man behøver…

Gudstjeneste kl 10:30

Der er gudstjeneste kl 10:30-12:00 hver søndag i enten Løsning kirke eller Korning kirke – tjek gudstjeneste kalenderen for præcise tidspunkter. Kl 10:30 gudstjenesten kaldes også traditionelt for højmesse – dvs. den primære gudstjeneste. Den er længere end fromessen kl 9:00 fordi den bl.a. også rummer nadver. Du kan se hele forløbet/liturgien for gudstjenesten (med mindre afvigelser ift. kirkeåret). I Løsning kirke kan menigheden læse salmerne, følge liturgien og læse bibelteksterne på væggen bag alteret (man behøver derfor ikke nødvendigvis at have en…

Lovsangsgudstjeneste

Med nogle måneders mellemrum afholdes der lovsangsgudstjenester i Løsning kirke kl. 16. Det er gudstjenester, som bærer særligt præg af rytmisk musik, lovsang og forskellige muligheder for eftertanke og bøn. Undervejs i gudstjenesten er der mulighed for at bevæge sig rundt i kirken til forskellige “bønne-steder”, samt modtage personlig forbøn, samtale og velsignelse. Liturgien er lidt anderledes end ved højmessen, og der er et band der leder lovsangen i stedet for orglet i kirken. Der vil være mulighed for at deltage…

Familiegudstjeneste

Familiegudstjenesterne er for hele familien – og alle aldersgrupper er velkomne! Gudstjenesterne er særligt tilrettelagt så børnene bedre kan følge med og følger ikke den normale liturgi. Der vil ofte være anderledes indslag (børnekor, dans, skuespil, dukketeater m.m.) og prædiken vil som regel være kortere, nogle gange målrettet børnene. Tit inviteres børnene til at komme op og sidde på gulvet ved alteret for bedre at kunne følge med. I både Løsning og Korning er der et lille udvalg bag familiegudstjenesterne, hvor flere fra menighederne er…

Ældregudstjeneste

Én gang i måneden, typisk en onsdag kl 14:00, er der gudstjeneste i Løsning kirke, som er særlig tilrettelagt for ældre og handicappede. Præcise datoer kan findes i kalenderen eller i kirkebladet. Se info om mulighed for kirkebil her.

Kort liturgisk morgengudstjeneste

”Søg Herren og hans styrke, søg altid hans ansigt!” Sådan står der i Salmernes bog i Bibelen (Sl 105,4). Vi har brug for at søge Herren og hans ansigt. Ikke kun til gudstjenesterne om søndagen, men også i løbet af ugen. Derfor holder vi en kort liturgisk gudstjeneste hver tirsdag morgen, hvor vi sammen kan søge Herren og efterfølgende gå ud i den hverdag, der venter os hver især. Morgenandagten har karakter af en kort gudstjeneste med en enkel liturgi, der bl.a. består…

Særlige gudstjenester

Udover de ordinære gudstjenester om søndagen og de øvrige gudstjenester vi har med jævne mellemrum, så holder vi også i årets løb nogle helt særlige typer gudstjenester, som er beskrevet herunder.