Gudstjeneste kl 10:30

Der er gudstjeneste kl 10:30-12:00 hver søndag i enten Løsning kirke eller Korning kirke – tjek gudstjeneste kalenderen for præcise tidspunkter. Se her for parkeringsmuligheder ved Løsning kirke.

Kl 10:30 gudstjenesten kaldes også traditionelt for højmesse – dvs. den primære gudstjeneste. Den er længere end fromessen kl 9:00 fordi den bl.a. også rummer nadver. Du kan se hele forløbet/liturgien for gudstjenesten (med mindre afvigelser ift. kirkeåret).

Nadver i Løsning kirke

I Løsning kirke kan menigheden læse salmerne, følge liturgien og læse bibelteksterne på væggen bag alteret (man behøver derfor ikke nødvendigvis at have en salmebog). I Korning kirke vises bibelteksterne på en storskærm.

I Løsning kirke er der foruden musik ved orglet også et stort fokus på inddragelse af frivillige musikere. Læs mere i denne artikel fra Kirkenyt: Artikel om frivillige musikere – Kirkenyt juni 2022

I Løsning kirke er der desuden børnekirke ved alle kl 10:30 gudstjenester, samt teenkirke (prædiken for konfirmander og unge) med jævne mellemrum. Under nadveren er der lovsang og mulighed for forbøn forest  i kirkerummet.

Mulighed for forbøn under nadver bag skærmen forest i kirkerummet

Ved alle gudstjenester følges de to tekstrækker der anvendes i Folkekirken (nogle år har der dog været givet tilladelse til afvigelser, f.eks. prædiken over Gammel Testamente eller Ny Testamente tekst eller Luthers Katekismus). Du kan til hver en tid se næste søndags tekst eller i kalenderen.

Gudstjenesten i Løsning kirke live-streames, læs her.